El text explicatiu

 

Concepte

Informa o aporta coneixements sobre un tema

 

Tipus

·         científic o divulgatiu

·         periodístic: cròniques o reportatges

·         escrit o oral

·         inductiu (particular a general) o deductiu (general a particular)

 

Estructura

·         Introducció (presenta el tema)

·         Desenvolupament (desplega les idees)

·         Resum o conclusió

 

Recursos lingüístics

·         Els paràgrafs han de tenir unitat temàtica.

·         Escrit preferentment en present.

·         Precisió lèxica (lèxic més general en un text divulgatiu i més especialitzat en un text científic)

·         Connectors que estableixen ordre i progrés i cohesió del discurs

·         Conjuncions causals (ja que, perquè, com que..), finals (perquè, a fi que…), condicionals (si, sempre que…) concessives (malgrat que, tot i que…) consecutives (doncs, per tant…), adversatives (però, no obstant això..).

·         Ús de la repetició, dels sinònims.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *