El text argumentatiu

 

Concepte

Consisteix a exposar de manera raonada i lògica unes opinions per intentar de convèncer algú d’una idea o opinió.

Els asaigs, els editorials, les cartes al director, els parlaments polítics, els sermons, les queixes i reclamacions , les crítiques artístiques o literàries són textos argumentatius.

 

Característiques

·         S’hi donen judicis de fets (objectius) i judicis de valor (subjectius)

·         El text pot ser inductiu o deductiu.

·         L’argumentació pot ser simple o múltiple segon s’hi exposi un argument o més d’un.

·         Pot ser també coordinada o subordinada segons si els arguments són independents o estan relacionats entre sí.

·         També pot presentar arguments a favor i en contra de la tesi defensada per acabar sintetitzant l’opinió de l’autor en la conclusió.

 

Estructura

·         Exposició on es presenta la idea que es vol demostrar.

·         Demostració on s’expliquen els diferents arguments que serveixen per demostrar la tesi.

·         Conclusió que reculls de manera sintètica i clara la tesi de l’autor.

 

Recursos lingüístics

·         Preguntes retòriques, cites cèlebres.

·         Ús de l’oració negativa per contestar afirmacions de l’interlocutor o  d’interrogatives retòriques per cridar l’atenció del lector.

·         Verbs i oracions que expressen causa i conseqüència.

·         Nexes conjuntius ordinals, distributius i classificatius, adversatius, causals, finals…

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *