Programació de l’assignatura

ANNEX A LA PROGRAMACIÓ GENERAL

 

PER A TOTS ELS NIVELLS

Percentatges assignats als diferents apartats que inclou la competència comunicativo-lingüística, d’acord amb el que preveu el DELF (Diploma d’estudis en llengua francesa) en els seus diversos nivells A1, A2, B1 i B2:

Comprensió oral : 25%

Comprensió lectora: 25%

Expressió oral: 25%

Expressió escrita: 25%.

 

La bona actitud de l’alumnat, que es dóna per suposada, atès que l’estudi del francès és una opció lliure de l’alumnat i les seves famílies, és tinguda en compte per a l’arrodoniment de les qualificacions finals de trimestre i de curs.

 

OBSERVACIONS:

 •  Per a l’optativa de 2n d’ESO hom aplicarà la programació de !r d’ESO, primera llengua.
 • Per a l’optativa de 3r d’ESO, hom aplicarà la programació de 2n d’ESO, primera llengua.
 • Per a l’optativa de 4t d’ESO, hom aplicarà la programació de 3r d’ESO, primera llengua.
 • El curs 2014-2015, no hi haurà alumnat de batxillerat, atès que el nombre d’estudiants era insuficient per a obrir un grup.
 • Els instruments de control del procés d’ensenyament-aprenentatge i avaluació continuada seran diversos: exercicis a classe i a casa, proves orals, tant de comprensió com d’expressió (tests sobre textos orals, presentacions, escenificació de diàlegs…), proves escrites de contingut lèxico-gramatical i d’expressió (redaccions…), etc.
 • El francès pendent de cursos anteriors es recupera superant la primera avaluació del curs següent.
 • El llibre de text és considerat una eina més entre els recursos pedagògics que hom utilitzarà per a les classes (continguts digitals, cançons, pel·lícules amb fitxa pedagògica, textos/llibres de lectura, articles, notícies, sortides, etc.). El llibre de text pot ser d’ús individual o col·lectiu, depenent dels cursos i/o nivells.
 • Sortides: hom considera aquestes activitats una oportunitat per a posar en pràctica els coneixements adquirits a les classes i un element motivador més per a l’aprenentatge de la llengua francesa.

Sortides previstes:

 • 1r, 2n d’ESO i 4t(opcional): França (Collioure): divendres, 5 de juny de 2014 (un dia).
 • 3r d’ESO (1ª llengua i optativa): intercanvi amb un institut de Conflans Saint Honorine, amb alumnat de “seconde” ; dates previstes: 22-27 de març,visita dels francesos/ 3-8 o bé 17-22 de maig per al viatge a França (cf. Programa del viatge, en procés).
 • Cinema: Per a  l’alumnat de 1r i 2n: sessió de cinema en francès a l’Imperial (Astérix et Obélix: au service de sa Majesté; dia 16 de desembre de 2014. Per a l’alumnat de 3r i 4t: sessió als cinemes Girona de Barcelona (Une bouteille à la mer); dia 25 de març de 2015.
 • Per a l’alumnat de 4t: possible intercanvi de correus amb un institut de “l’île de Réunion”, amb el professorat del qual hem entrat en contacte després de la seva visita al nostre Centre (Comenius). Visita a una empresa francesa a Catalunya (previsiblement ALSTOM, a Santa Perpètua de Mogoda. Visita a la Facultat de Filologia Francesa de la UAB (calendari per determinar).
 • És possible que es programi alguna sortida més del programa Ciutat i Escola, encara per determinar: al primer trimestre per a 3r i al segon trimestre per a 1r i 2n.

PS:

 • Als diferents nivells esmentats està inclòs tant l’alumnat de primera llengua com d’optativa.
 • Està previst plantejar, juntament amb Tecno, un viatge a la central maremotriu de La Rance (França) amb alumnat del tecnològic i que hagi fet francès. Cal precisar dates i parlar amb l’alumnat implicat per tema pressupostari.

 

METODOLOGIA

La intervenció pedagògica es fonamentarà en els principis de “l’approche actionnelle”, que intenta fer els i les alumnes, aptes per a sortir-se’n amb la llengua francesa en situacions reals de comunicació, d’acord amb el nivell acadèmic assolit en cada etapa de l’aprenentatge. En aquest sentit té una importància rellevant el que anomenem “tasca”, activitat que l’alumnat haurà de fer, utilitzant el francès com a llengua vehicular de comunicació.

Així doncs, l’objectiu principal serà arribar a comunicar-se en francès i saber resoldre situacions reals de comunicació (tasques), d’acord amb el nivell acadèmic, com ara:

 • Demanar i donar informacions, tant orals com escrites.
 • Comprendre els mitjans de comunicació.
 • Presentar-se i presentar algú, un objecte, una ciutat, un projecte.
 • Comprendre i escriure missatges de text.
 • Comunicar-se en diferents llocs i situacions: al carrer, al banc, a la farmàcia, a l’hotel, al restaurant, a l’hospital, a cal metge, al supermercat, a les botigues, als mitjans de transport, als museus i centres culturals, amb la policia, a les oficines de turisme, a l’alcaldia, etc.
 • Donar-se a conèixer i establir relacions personals, fer noves amistats…
 • Parlar de cinema, teatre, literatura, jocs, art, esports, música, temps lliure…

Tot això, en un marc d’interès per l’aprenentatge, en què l’alumnat esdevé conscient del propi procés, de les dificultats, de les necessitats d’ajuda, dels propis progressos, del desenvolupament de la pròpia competència comunicativa i del creixement personal.

En aquest context, la importància dels exàmens tradicionals que esdevenen massa sovint  objectiu en si mateixos, es redueix i l’avaluació continuada, mitjançant instruments de control diversos, facilitarà el retiment de comptes que haurà de fer l’alumnat i el professorat, quant a la competència lingüística dels  aprenents i llur capacitat per a resoldre adequadament situacions reals de comunicació en francès, i aportarà, al mateix temps, elements de millora dels processos.

Hom intentarà, així, que les qualificacions finals que rebi l’alumnat siguin justes i reflecteixin els nivells reals d’aprenentatge assolits, la feina feta, i l’esforç i l’interès personals invertits.

 

Setembre de 2014

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *