Presentació

QUI SOM? QUÈ FEM?

El blog de la biblioteca pretén ser un espai de connexió entre la biblioteca de l’escola i el seu entorn, amb la intenció de millorar el gust per la lectura i la cultura literària. És per això que volem donar a conèixer les activitats que es duen a terme a la biblioteca de l’escola, però a la vegada que sigui un instrument per tal que tothom en pugui gaudir i participar.

OBJECTIUS DEL BLOG

Potenciar el gust per la lectura.

Difondre activitats que es realitzen a la nostra localitat, comarca o ciutat com concursos, actes literaris, diades lectores …

Fer reflexionar sobre la importància de ser un bon lector o lectora.

Informar de les activitats que es fan a la nostra biblioteca.

Fomentar l’hàbit lector, el gust per la lectura i la cultura literària

Potenciar l’ús de les eines TIC

Consolidar el sentiment de pertinença al centre

Impulsar l’ús de la biblioteca

Implicar altres agents de la comunitat educativa en el projecte educatiu del centre i, en concret, el PLEC.

 

A QUI VA ADREÇAT?

A tota la comunitat educativa (alumnes, mestres i famílies) i a tothom a qui pugui interessar.

 

QUÈ HI TROBAREU?

Activitats que es duen a terme des de la biblioteca escolar

Recomanacions literàries

L’agenda d’activitats

Imatges i vídeos relacionats amb el fet de llegir

Frases per recordar: cites d’autors i fragments d’obres literàries

Informacions diverses: concursos literaris i/o lingüístics, novetats editorials, efemèrides…

Enllaços: a pàgines web sobre llibres, biblioteques escolars, recursos…

Podeu enviar missatges i comentaris

 

QUI HI TREBALLA?

La comissió de la biblioteca: la Carla, la Maria, les Tereses, la Glòria i la Meritxell