Horari de la Biblioteca

  • La biblioteca està oberta durant l’horari lectiu.
  • El dimarts i el dimecres s’obre durant l’estona d’esbarjo (11-11’30h)