Guia de biblioteca

ORGANITZACIÓ DELS MATERIALS

Llibres d’imaginació: ordenats per nivells de lectura:

 • I1 – Cicle inicial – Primers lectors
 • I2 – Cicle Mitjà – Lectors en marxa
 • I3 – Cicle Superior – Lectors avançats
 • JN – Cicle Superior  – Joves grans lectors

Llibres de coneixements: ordenats per matèries (CDU)

 • Obres de referència (diccionaris, enciclopèdies)
 • Teatre, poesia, revistes, còmics,…
 • Catàleg informatitzat per a la cerca de documents

QUÈ HI ANEM A FER A LA BIBLIOTECA?

 • A llegir!
 • A compartir lectures i experiències.
 • A cercar informació.
 • A veure les novetats.
 • A recomanar llibres i suggeriments.
 • A escoltar contes, poemes,…
 • A consultar el catàleg en xarxa de l’escola.

COM L’HEM D’UTILITZAR?

 • Cal mantenir l’espai endreçat.
 • Cal que el to de veu sigui l’adequat, així com també la nostra actitud.
 • Els llibres NO s’han de tornar al prestatge, s’han de deixar a la taula. El responsable de biblioteca ja s’encarregarà de tornar-los al seu lloc.
 • Cal cuidar els llibres.
 • Cal que la feu servir molt i també que aporteu moltes i molt bones idees per tal de millorar-la.