BASES DEL CONCURS: UN LOGOTIP PER A LA BIBLIOTECA DE L’INSTITUT SALVADOR DALÍ DEL PRAT DE LLOBREGAT

1. Objectiu

L’objectiu del concurs és seleccionar un logotip destinat a ser la imatge de la Biblioteca de l’Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat.

2. Procediment

Les propostes es recolliran dins del termini establert en les bases, i l’opció guanyadora la decidirà el jurat format per la Comissió Promotora del Projecte el proper mes de juny.

3. Participants

Podrà participar en el concurs qualsevol alumne actual del centre presentant idees pròpies, inèdites i originals que compleixin els objectius del concurs.

4. Propostes

Cada participant podrà presentar un màxim de tres propostes. Les propostes hauran de contenir els següents elements:

– Ha de contemplar alguna idea o concepte relacionat amb la biblioteca. Per exemple: el llibre dona accés a una societat plural plena de matisos i de diversitat a través de l’alegria que desperta el coneixement i el respecte.

– Es podran utilitzar com a màxim 4 tintes. Es valorarà l’ús de colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos, per tal d’utilitzar el logotip tant en color com en blanc i negre.

– Ha d’incloure el text :

Biblioteca Institut Salvador Dalí

El Prat de Llobregat

5. Presentació de les propostes

Les propostes s’hauran de presentar en els següents suports:

  • Paper: es presentarà el logotip aïllat en versió color i en versió escala de grisos (blanc i negre) en tamany DIN-A4.
  • Suport digital: es presentarà el logotip aïllat en versió color i aïllat en versió monocromàtica a través d’un correu electrònic a l’adreça biblioteca@insdali.cat. Els formats acceptats seran TIFF, JPG, PDF i vectorial, amb una resolució mínima de 300 dpi. També caldrà adjuntar-hi un arxiu de text amb un escrit explicatiu del logotip, tot detallant el procés de creació i què vol transmetre.

Caldrà presentar les propostes dins un sobre tancat, on hi constarà el pseudònim de l’autor. En un altre sobre, també tancat, amb el mateix pseudònim, s’adjuntaran les dades de l’autor a l’interior: nom, cognoms i curs.

Les propostes en paper es faran arribar a la Biblioteca de l’Institut Salvador Dalí.

6. Termini de presentació

El termini de presentació de les propostes comença el dia 7 d’abril i acaba el 10 de juny (ambdós inclosos).

7. Jurat i veredicte

El jurat que decidirà el projecte guanyador estarà integrat pels membres de la Comissió Promotora del Projecte, formada per: dos membres de l’Associació de Famílies de l’Institut Salvador Dalí, dues representants del Departament de Visual i Plàstica, dos representants de la Biblioteca i dos representants de l’Equip Directiu.

El jurat seleccionarà una proposta d’entre totes les presentades. En cas que el jurat declari desert el concurs, automàticament quedaria convocat per al curs 2022-2023. Es farà públic qui ha guanyat en el plafó informatiu de la Biblioteca a l’entrada de l’institut.

El jurat podrà sol·licitar al guanyador la realització d’alguns canvis a la proposta seleccionada per raons d’adequació a les necessitats del projecte.

8. Premis

– 1 Tauleta gràfica

– 1 Tauleta de llum per calcar

– 1 Curs de disseny Domestika

– 5 entrades per la programació del Cinema Capri del Prat de Llobregat.

– Val de material escolar.

El premi del concurs està patrocinat íntegrament per l’AMPA de l’Institut Salvador Dalí. En cas que l’alumne disposés d’algun dels objectes que són motiu de premi, es podria substuir per qualsevol dels esmentats fins exhaurir el valor dels premis.

9. Propietat intel·lectual

El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent de l’Institut Salvador Dalí, que tindrà completa llibertat per utilitzar-lo. Així mateix, l’autor/autora del logotip cedirà la seva autorització per tal que l’Institut Salvador Dalí pugui modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta guanyadora.

L’Institut Salvador Dalí també es reserva el dret de realitzar qualsevol publicació dels dissenys presentats, en qualsevol mitjà, material i suport. També d’exposar-los tots o una part, segons es cregui oportú, sense que això obligui a cap contraprestació, i citant en tot moment la seva procedència i autoria, excepte aquells en els que els seus autors hagin expressat el seu desig de seguir en l’anonimat en el moment de no haver guanyat.

10. Acceptació de les bases

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació total d’aquestes bases.

Els participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat que se’n derivi del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en la que hi puguin incórrer els participants.

Les propostes no premiades es podran recollir quan l’organització ho comuniqui.

Per qualsevol dubte o per tenir més informació, podeu escriure a biblioteca@insdali.cat.

Molta sort!