ACTIVITATS PER PRACTICAR

Entrena’t a llegir EDUCACIÓ EN VALORS / TUTORIA

ENGLISH ACTIVITIES!

FOOD AND DRINK (Click on the images)

foodanddrink                                            vocabulary

 

MATEMÀTIQUES

Màquines de calcular

màquina enregistradora                      calculadora

 

Geometria

geometria

 

 

Mesura

mesura

 

Jocs !!!

memory

Memory

sudoku

Sudoku

tangram

 

LLENGUA CATALANA

Ortografia

ortografia

ortografia 1

 

Lectura

lectura

 

lectura 1

 
http://www.edu365.cat/entrena/