FORMAT

És important posar-nos d’acord sobre el format que haurà de tenir la nostra guia. A continuació teniu els format que haurem de seguir en el lliurament de totes les nostres feines.

  • Màrges superior i inferior – 2.5 cm

  • Màrges dret i esquerra – 3 cm

  • Interlineat 1.5

  • Tipus de lletra – Arial

  • Tamany de la lletra – 12

  • Títols en majúscules i negreta

  • Pàrrafs separats per una línea

  • Color – negre

  • Text justificat

Recorda que és important fer servir un corrector ortogràfic abans de lliurar les feines. Has de triar l’idioma en que has redactat el text (català, castellà, anglès o italià) per que la correcció sigui efectiva.

També has de recordar treure els hipervincles, imatges, peus de foto… abans de lliurar els treballs.