Cartes

Hem treballat la carta en  diverses ocasions, així com el correu electrònic. Hem aprés a elaborar -ho bé   per  demanar col·laboracions a diverses persones i institucions per al nostre treball.

També hem treballat les notes; ens calien per fer arribar informació sobretot als pares.