Mostra tots els articles de a8053421

Medicaments

El professorat del centre no administra medicaments llevat dels casos de malaltia crònica. En cas de diarrees, febre, polls…caldrà que el nen/a es quedi a casa fins que s’hagi solucionat del tot el problema.

Esmorzars

L’esmorzar principal l’han de fer a casa. A l’escola poden portar un petit esmorzar per menjar a mig matí. Recomanem fer servir un “tuper” per posar l’esmorzar enlloc d’embolcall d’alumini.

No podran portar: ampolles de vidre, sucs, llaunes, bolleria industrial envasada, llaminadures, etc.

Els dimecres hauran de portar fruita per esmorzar.

Ordre i higiene personal

Els nens i les nenes de l’escola han de tenir cura del seu aspecte personal, anar nets i convenientment vestits.

Cal que el calçat sigui cordat amb velcro, sobretot el dels més petits.

Per a les classes de psicomotricitat i educació física, és imprescindible portar xandall o pantalons d’esport, calçat esportiu i tot el necessari per fer l’activitat.

Lliurament d’informes i entrevistes

LLIURAMENT D’INFORMES I ENTREVISTES

A l’educació infantil es lliuraran dos informes al llarg del curs: un a finals de gener i l’altre al juny, i es faran les entrevistes que calguin amb els pares i mares. A l’educació primària se’n lliuraran tres, un a final de cada trimestre.

Ambdues informacions es faran sempre segons la resolució de 28 d’octubre de 2002, i la Llei 9/1998, de 25 de juliol, del Codi de família.

Calendari Escolar

10 SETEMBRE ENTREGA MATERIAL NENES ED.INFANTIL
11 SETEMBRE FESTA
14 SETEMBRE INICI CLASSES
30 OCTUBRE CASTANYADA A L’ESCOLA
7 DESEMBRE FESTA LLIURE DISPOSICIÓ
8 DESEMBRE FESTA
10/11 DESEMBRE MARATÓ TV3
18/21 DESEMBRE CAGA TIÓ
22 DESEMBRE FESTIVAL DE NADAL
23 DES A 7 GENER VACANCES D’HIVERN
12 FEBRER XOCOLATADA LLEMO CARNAVAL
15 FEBRER FESTA LLIURE DISPOSICIÓ
22 A 26 FEBRER SETMANA CULTURAL
26 MARÇ MONA DE PASCUA
A DETERMINAR CANTATA
29 MARÇ 5 ABRIL VACANCES DE PRIMAVERA
23 ABRIL SANT JORDI
3 MAIG FESTA LLIURE DISPOSICIÓ
7 JUNY INICI HORARI INTENSIU
22 JUNY FINALITZEN LES CLASSES

Les festes de l’any 2010 seran les que determini el Departament de Treball.

Horari dels Alumnes

HORARI DELS ALUMNES

Educació Infantil: 8:45 a 12:00 i de 15:00 a 16:45h

(del 14 set. a 4 de juny)

Educació Primària: 8:45 a 13:00 i de 15:00 a 16:45h

(del 14 set. a 4 de juny)

Ed. Inf. I Ed. Prim.: 8:45 a 12:45h

(22 desembre i a partir del 7 de juny)

Les portes del centre s’obriran a les hores d’inici de les sessions del matí i tarda, per tal que els alumnes puguin accedir al recinte escolar, un cop hagin entrat els alumnes, es tancaran 5 minuts més tard.

Per una bona organització de l’escola i en benefici de tots, us demanem puntualitat, tant a les hores d’entrar com a les de recollir els alumnes.

Si els alumnes arriben al centre després de l’horari establert i la porta està tancada, se’ls facilitarà l’entrada però els seus pares o representants legals hauran de justificar per escrit el retard. Al tercer retard no justificat, s’emetrà un informe als Serveis Socials i no es permetrà l’entrada de l’alumne a l’aula fins a l’inici de la següent sessió, mentre, restarà al despatx de direcció.

Sempre que un alumne hagi de sortir en horari lectiu, és imprescindible que prèviament porti una comunicació signada pels pares indicant el nom i el número de DNI de la persona que passarà a recollir el nen/a i se’n farà responsable.

ACCÉS AL CENTRE:

Els alumnes entraran i sortiran per les portes que estan situades als patis. Els pares i les mares no han d’entrar en el recinte escolar, a no ser que hagin estat convocats per algun mestre del centre o bé per la direcció, en tots els casos hauran d’esperar que els alumnes hagin entrat a les classes.

Salutació

Benvolgudes famílies:

L’escola ALOC us donem la benvinguda al nou curs escolar 2009-2010.
Desitgem i esperem que el curs que hem encetat sigui molt profitós per als vostres fills i filles.
Us presentem una guia on es recullen les informacions més generals que fan referència a l’organització i funcionament de l’Escola.
Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició, podeu comptar amb la nostra col•laboració, així com també esperem comptar amb la vostra.
Molt cordialment,

El claustre de mestres
La direcció del centre

El personal de l’Escola

EQUIP DIRECTIU:

Direcció: Sra. Marisol Veres
Cap d’estudis: Sra. Neus Basart
Secretària: Sra. Cristina Noguerol

PROFESSORAT

TUTORIES

P3 A Sra. Toñi Zábaco P3 B Sra. Montse Escribano
P4 A Sra. Neus Basart P4 B Sra. Ainhoa Puch
P5 A Sra. Cristina Noguerol P5 B Sra. Esther Muñoz
1r A Sra. Laura Duarte/Sr. Rafa Gavilán 1r B Sra. Verónica Gallego
2n A Sra. Mireia Castellà 2n B Sra. Hermínia Sedano
3er A Sra. Ikram Zaytouni 3er B Sra. Ikram Zaytouni
4rt A Sra.Eva Salado/Sra. Xènia Jiménez 4rt B Sra. Verónica Pérez
5è Sra. Mari J. Estévez

Aula d’Acollida Sra. Xènia Jiménez

REFORÇ INFANTIL:

Sra. Yolanda Álvarez, Sra. Júdit López, Sra. Laura Serrano

REFORÇ PRIMÀRIA:

Sra. Íngrid Martínez, Sra. Laura Serrano, Sra.Marisol Veres

ESPECIALISTES:

-Educació Física: Sra. Cristina Turón
-Educació Musical: Sr. Rodolfo Silva
-Llengua Anglesa: Sra. Eva M. Callejas/Sra. Anna Narciso
-Educació Especial: Sra. Montse García

COORDINACIONS DE CICLE:

– Educació infantil: Sra. Yolanda Álvarez
– Cicle Inicial: Sra. Laura Duarte
– Cicle Mitjà: Sra. Mari J. Estévez

ALTRES COORDINACIONS:

– Riscos laborals: Sra. Cristina Turón
– LIC: Sra. Toñi Zábaco
– Informàtica: Sra. Xènia Jiménez

PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:

Administrativa: Sra. Jocabed Martínez
Conserge: Sr. Josep Bosch