Sessió 7 Imatge 22-23

1 Visualització de les fotos “Des de la finestra” realitzades pels alumnes.

2 Comparar les fotos “Des de la finestra” que hi ha a la web amb les realitzades pels alumnes. Es tracta de veure diferents realitats entre escoles o instituts de Barcelona o d’altres més rurals.

3 Expliquem breument què es farà a la propera sessió a la sortida per Olot. Es realitzaran diferents recorreguts i es tracta de fer fotos seguint la temàtica que hi ha a la sessió 6, tot i que es poden fer diferents fotos si surt la inspiració. Fer parelles i entregar un paperet amb els noms. Nosaltres ajuntarem les parelles amb altres classes.

Si acabem, podem fer l’activitat “el fotògraf”: Anem al pati i ens posem per grups de 6. Un és el fotògraf i els altres són maniquís. El fotògraf ha de decidir on realitza la foto i com col·loca el maniquí. El fotògraf va canviant fins que almenys tots els membres del grup hagin passat per aquest rol.