Imatge

En aquest bloc del projecte es tracta de respondre la següent qüestió:

  • Com es fa una exposició fotogràfica?

Al llarg de les diverses sessions d’aquest bloc descobrirem diferents conceptes relacionats amb la imatge, des de com fer una foto, a reflexionar sobre el periodisme fotogràfic en zones en conflicte. El final d’aquest bloc el posarà la resposta a la pregunta formulada anteriorment, amb una exposició fotogràfica com a activitat de cloenda.