On s’arriba cooperant?

JOC ESPACIAL DE LA NASA


Agrupament: primer individual i després grups de 5.
Material: – una fotocòpia del llistat de material.
Activitat: S’explica que es troben en una emergència a l’espai i que han d’ordenar una
llista de material de més a menys útil en la situació en què es troben.
Es reparteix un llistat de material a cada participant i es deixen entre 5 i 10
minuts per a què l’ordeni de més a menys necessari. No es pot parlar amb ningú.
Després s’agrupen de 5 en 5 i comenten la prioritat que ha donat cadascú, tot
elaborant-ne una altra entre tots i justificant-la.
Posteriorment es posa en comú entre tota la classe. L’objectiu d’aquest joc és
valorar que les decisions preses en grup i ben justificades són més encertades que les
individuals. Cada membre del grup aporta la seva opinió i els seus coneixements,
enriquint d’aquesta manera el resultat del treball.
La valoració correcta no coincideix en les diferents fonts consultades. De totes
maneres més que la solució correcta exacta, el que cal és el raonament i l’aportació de
tots els membres del grup.
Activitats per fomentar l’atenció i la reflexió en l’alumnat de primària.

APARELLS I ESTRIS

 • Unes caixes de llumins
 • Aliments concentrats
 • 25 m. de corda de niló resistent
 • 20 m2 de seda de paracaigudes
 • 2 pistoles del 45
 • Un aparell portàtil de calefacció solar
 • Llet en pols
 • 2 tancs d’oxigen
 • Un atles del cel
 • Un bot autoinflable de salvament
 • Una brúixola magnètica
 • 5 bidons d’aigua
 • Coets de senyals
 • Farmaciola d’urgència
 • Un receptor-emissor de FM d’energia solar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà