CREIXEMENT PERSONAL A TRAVÉS DE LES EMOCIONS – ZER EL SOLSONÈS

Les emocions van canviar el cervell dels mamífers fa cosa de 200 milions d’anys . Tot just 140 milions d’anys després, el cervell dels primats va desenvolupar el neocòrtex, l’escorça cerebral moderna , això és el control i la raó. Totes dues raó i emoció formen part de la ment humana i són el motor del nostre comportament. Intel·ligència emocional és la capacitat de gestionar aquestes emocions utilitzant la raó. No podem deixar d’educar un aspecte tan important de la nostra essència com a espècie. Això ens fa diferents, especials i ens omple d’una gran responsabilitat envers els nostres iguals i tot allò que ens envolta.
Amb la intenció d’educar la nostra intel·ligència emocional hem engegat aquest curs un treball sistemàtic, curós i respectuós de les emocions . Els nostres alumnes s’entrenaran per tal d’adquirir habilitats pràctiques sobre l’autoconsciència, l’autoregulació la motivació l’empatia i les destreses socials . Vídeos, contes, diaris d’emocions, mímica, teatre, assemblees, dinàmiques de grup,…formen part del catàleg d’activitats pensades per animar-los a fer créixer i madurar aquesta intel·ligència.

Pretenem, modestament és clar , ja que aquest serà un aprenentatge que s’allargarà en el temps i s’anirà polint amb les interaccions i la convivència diària, reforçar aquestes habilitats, prendre consciència dels sentiments propis i aliens i, sobretot, interpretar de les necessitats del altres… Això voldrà dir, potser, que en som conscients de les nostres…

EMOCIONA’T!