Treball individual

Aquest treball individual dels infants es divideix en dos:

  • Cerca d’infomació  amb la família sobre el tema. Després porten a l’escola aquest informació en forma de fotografies i text  que responen a la pregunta plantejada per part de l’infant.

 

  • Elaboració d’una carpeta d’aprenentatge, Lapbook, que permet afinançar els continguts treballats de manera individual. També serveix com a activitat d’avaluació continuada ja que regularment i a mida que s’elabora es va conversant amb l’infant sobre els continguts que queden plasmats en aquest carpeta. De tal manera que el /la mestra pot anar sabent si ha interiortizat els continguts treballats.

Editat amb paint 3D. He emplenat l’espai de la fotografia de color blau.

 

  • També s’ha realitzat un experiment individual  portat per un infant: en un pot de vidre posa escuma d’afaitar i després amb un comptagotes es va tirant aigua blava (cal posar colorant blau),  per veure com passen les gotes a través del núvol.

Pluja dels núvols

 

  • Activitat grafisme: un exemple d’activitat individual realitza durant el projecte dels núvols. En aquest cas es tracta d’un racó de grafisme on els/les  alumnes van  de manera autònoma.

  • Jclic: El núvol juganer : activitat amb el panell digital, on han participat de forma individual. Si cliqueu a sobre del títol, podreu jugar directament.