Treball individual

Aquest treball individual dels infants es divideix en dos:

  • Cerca d’infomació  amb la família sobre el tema. Després porten a l’escola aquest informació en forma de fotografies i text  que responen a la pregunta plantejada per part de l’infant.

 

  • Elaboració d’una carpeta d’aprenentatge que permet afinançar els continguts treballats de manera individual. També serveix com a activitat d’avaluació continuada ja que regularment i a mida que s’elabora es va conversant amb l’infant sobre els continguts que queden plasmats en aquest carpeta. De tal manera que el /la mestra pot anara sabent si ha interiortizat els continguts treballats.