Elaboració i muntatge

En aquest apartat mostrarem algunes fotos sobre l’elaboració i muntatge de la carpeta d’aprenentatge (Lapbook) que els infants han anat fent de forma individual.

A dins hi trobareu part dels continguts que s’han treballat. Aquests continguts han sorgit de les pròpies preguntes dels alumnes sobre el tema. Ells/es han formulat les preguntes i han fet la recerca d’informació necessària (amb ajuda de la família) per donar la resposta a aquesta pregunta i l’han exposat davant la resta del grup.

A partir d’aquí, s’han plantejat activitats amb tota la informació i propostes dels infants i s’ha anat donant forma a aquest carpeta d’aprenentatge.

Editat amb paint 3D. He emplenat l’espai de la fotografia de color blau.

Fotografia editada amb el paint 3D. Retall d ela foto i emplenat de color blau.