Carpeta d’aprenentatge

En aquest espai podeu veure els reculls individuals que es fan al llarg del projecte i que els/les alumnes aniran posant dins la seva carpeta d’aprenentatge.

Veureu que molts són molt semblants, ja que el recull físic en paper sol ser igual per tota la classe. A I4 és complicat que de manera autònoma es personalitzin molt la carpeta, per això es donen moltes coses ja establertes.  D’altres com la pregunta inicial, la resposta final, el títol, dibuixos…. són diferents per cadascun/a.

La carpeta d’aprenentatge és un instrument valuós per avaluar de manera continuada i afiançar continguts.

De la mateixa forma és un producte indivual que els fa molta ilusió prepara per  després ensenyar i explicar a les famílies.