Treball Cooperatiu

El Treball cooperatiu,  una part molt important del projecte on es fomenta l’aprenentatge entre iguals, aprendre a cooperar i arribar a acords, la crítica constructiva i a més permet respectar els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes.

A més també serveix per treballar la competència lingüística, ja que en acabar-los tots, cada grup exposa a la resta de la classe el seu experiment i les seves conclusions.

En aquest treball en equip, cada membre té un rol assignat:

  • Portaveu
  • Encarregat/da del material
  • Dinamitzador
  • Encarregat del silenci

En aquest projecte s’ha fet un experiment en treball cooperatiu sobre la condensació de l’aigua. Entre tots han de decidir qui comença, i com es distribueixen els torns. També han de fer hipòtesis sobre que creuen que passarà i posar-se d’acord a l’hora de comunicar-ho a la resta de grups.

La condensació i formació de gotes