Treball Cooperatiu

Un cop tots/es han portat la seva informació, es comença amb la part del projecte on es confecciona un mural en treball cooperatiu,  una part molt important del projecte.

Aquest mural serveix per adquirir els nous continguts, aprendre entre iguals, treballar respectant els rimtes i opinions dels altres i a més aprenen a posar-se d’acord entre tots/es.

A més també serveix per treballar la competència lingüística, ja que en acabar-los tots, cada grup exposa a la resta de la classe el seu mural. Cada infant ha de parlar i explicar-ne una part.

En aquest treball en equip, cada membre té un rol assignat:

  • Portaveu
  • Encarregat/da del material
  • Dinamitzador
  • Encarregat del silenci