PROJECTE

En aquest espai podeu veure com treballem en aquest format de projecte a una aula d’educació infantil de I4.