Recursos LIC per a l’aprenentatge del català

Materials per a l’alumnat d’origen estranger de la XTEC – Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

COMENCEM Material que ofereix un conjunt d’activitats i propostes didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut que s’acaba d’incorporar al nostre sistema educatiu.
1- La classe  2- L’escola i l’institut
3- El cos  4- Els vestits
5- La família 6- La casa
7- Les botigues  8- El menjar
9- Els animals 10La ciutat
11- Els vehicles 12- Els oficis
13- Diccionari visual
JOCS LIC  Departament d’Ensenyament. Els Jocs LIC han estat pensats com un material complementari per a l’aprenentatge de la llengua catalana des d’una vessant lúdica.
1- Identificació personal i relacions familiars
2- Ensenyament i educació
3- Estats físics i anímics d’una persona
4- Rutines diàries, temps lliure i entreteniment
5- Habitatge i llocs de residència
6- Compres, mejar i beure
7- Viatges i trasllats
8- Orientacions didàctiques i solucions
Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i el Li. Material per a l’aprenentatge inicial de la llengua. Consta de 4 quaderns per a l’alumne graduats de manera que els continguts van adquirint complexitat a mesura que avancen els números.
  1. La Nàdia i en Li. Anem a l’escola. Anem a l’institut
  2. La Nàdia i en Li. El nostre cos
  3. La Nàdia i en Li. La casa i la família
  4. La Nàdia i en Li. Els mitjans de transport
Viure a Catalunya. Làmines indicades per treballar el llenguatge en situacions comunicatives de la vida quotidiana a les aules dels cursos de nivell inicial (acolliment lingüístic) i nivell bàsic.
Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges
Les comarques – Els exteriors – Els habitatges – Els serveis –
Els aliments – Altres àrees d’interès – Frases d’ús corrent
Vincles. Llengua catalana per a alumnat d’incorporació tardana és un material pensat perquè facis el primer contacte amb la llengua catalana
Vincles 1: Els altres i jo Llibre interactiu  Llibre en PDF
Vincles 2: Aquí i allà Llibre interactiu  Llibre en PDF
Vincles 3: Què fas Llibre interactiu  Llibre en PDF

 

avidal43@xtec.cat

Podeu deixar comentaris i/o recomanacions a “afegir un comentari”