Pensament computacional

Anotació

Pensament computacional

Aquest curs hem iniciat una nova experiència basada en el pensament computacional. Introduir la programació en el procés educatiu obre tot un nou ventall d’oportunitats i facilita l’adquisició de competències. Programant, els nens i nenes desenvolupen el pensament algorítmic, creativitat i destresa per solucionar problemes.

Hem utilitzat alguns portals de programació especialment pensats per a nens i nenes, amb interfícies gràfiques, exercicis interactius, exemples i vídeos demostratius.

El Sr. Inventor visita als més petits de l’escola

Anotació

El senyor inventor ha visitat els més petits de l’escola

En el marc de la setmana cultural d’enguany. Els nens i nenes de P3, P4 i P5 han gaudit força amb les demostracions i han interactuat amb invents d’èpoques passades com la màquina d’escriure o la caldera de vapor, però també amb sensors, xips i processadors molt actuals. El vaixell Pof-Pof, la màquina d’escriure, les plaques fotovoltaiques, els generadors elèctrics i les diverses configuracions del Neuron Inventor Kit de Makeblock han agradat força als/les petits enginyers.

El señor inventor ha visitado a los más pequeños de la escuela, en el marco de la semana cultural de este año. Los niños y niñas de P3, P4 y P5 han disfrutado mucho con las demostraciones y han interactuado con inventos de épocas pasadas como la máquina de escribir o la caldera de vapor, pero también con sensores, chips y procesadores muy actuales. El barco PofPof, la máquina de escribir, las placas fotovoltaicas, los generadores eléctricos y las diversas configuraciones del Neuron Inventor Kit de Makeblock han gustado bastante a los / las pequeños ingenieros.

Mr. Inventor has visited the youngest of the school. The children of P3, P4 and P5 have enjoyed the demonstrations and have interacted with old inventions such as the typewriter or the steam boiler, but also with sensors, chips and current processors. Like the Pof-Pof ship, the typewriter, the photovoltaic panels, the electric generators and the different configurations of the Makeblock Neuron Inventor kit have liked the small engineers.

Escala musical i cançó amb codi de colors

Anotació

Escala musical i cançó amb codi de colors amb Cody Rocky

El robot avança, el sensor detecta els colors i reprodueix les notes musicals. quan arriba al color blanc s’atura i reprodueix una cançó.

The robot advances, the sensor detects the colors and reproduces the musical notes. When it reaches the white color it stops and plays a song.

El robot avanza, el sensor detecta los colores y reproduce las notas musicales. cuando llega al color blanco se detiene y reproduce una canción.

Interacció musical amb Makey Makey i Scratch

Anotació

Interacció musical amb Makey Makey i Scratch

Els nois i noies de segon i de quart han participat en una interacció musical amb la placa Makey Makey i l’Scrach. La placa dona conductivitat y fa que posant en contacte el nen portador de la massa amb el nen o nena portador d’un dels cables, s’activi la programació de l’Scratch i els personatges de la pantalla ballin al ritme de la música.

LED Faceplate – Makeblock – Mbot LED Display

Anotació

-Avui hem fet una pràctica amb l’Mbot i el seu panell frontal de leds. Amb l’entorn de programació es poden imprimir missatges a la pantalla de l’Mbot i utilitzant els bucles de repetició de l’Scratch els leds poden anar canviant i mostrant dibuixos, lletres, dates, etc…

-Hoy hemos hecho una práctica con el Mbot y su panel frontal de leds. Con el entorno de programación se pueden imprimir mensajes en la pantalla del Mbot y utilizando los bucles de repetición del Scratch los leds pueden ir cambiando y mostrando dibujos, letras, fechas, etc …

mBot control with Scratch, via Bluetooth

Anotació

Pràctica amb els nois i noies de 4tB amb mBot i Scratch. Amb un codi simple que controla les 4 fletxes del teclat i un stop amb la barra espaiadora hem controlat el robot via Bluetooth.

Práctica con los chicos y chicas de 4TB con mBot y Scratch. Con un código simple que controla las 4 flechas del teclado y un stop con la barra espaciadora hemos controlado el robot vía Bluetooth.
——————-
Practice with 4tB boys and girls with mBot and Scratch. With a simple code that controls the 4 arrows of the keyboard and a stop with the space bar we have controlled the robot via Bluetooth.

Primers passos amb l’mBot

Anotació

Aquest curs anirem introduint de mica en mica el pensament computacional i les seqüències de programació a CM de primària i una mica a CI. I també programarem pensant amb les interaccions amb l’mBot, un robot programable de Makeblock. Aquesta ha estat la primera pràctica. Podeu veure el vídeo i algunes fotos.

Este curso introduciremos paulatinamente el pensamiento computacional y las secuencias de programación en CM de primaria y un poco en CI. Y también programaremos pensando en las interacciones con el mBot, un robot programable de Makeblock. Esta ha sido la primera práctica. Pueden ver el vídeo y algunas fotos.