Daily Archives: 21 març 2009

LA REPRODUCCIÓ DE LES ESTRELLES DE MAR.Enviat per Guillem Castanyer

LA REPRODUCCIÓ DE LES ESTRELLES DE MAR

200491313037o-1310dig_jft.jpg

Hi ha dos tipus de reproducció, per ous i per escissió.

Per ous:

La majoría de las estrellas de mar tenen sexes diferents i lliberen el esperma i els ous en l’aigua,on es produeixen la fecundació i las primeres fases del seu desenvolupament.

En ocasions,la mare reté els ous en el fons i els protegeix.

Moltes estrelles de mar tenen el poder de regenerar parts del seu cos i en algunes especies aixó es conberteix en un medi habitual de reproduccío asexual,aquest tipus de repreducció s’anomena escissió.

Per escissió:

La escissió es tracta de fragmentar el seu cos en diverses parts, perqué cadascuna generi un organisme nou.

Hi ha estrelles que es divideixen en dues meitats iguals, de cadascuna de les que creix un altra estrella de mar nova i completa.

En cavi, altres espècies d’estrelles de mar generen individus nous a partir dels braços que desprenen del seu cos.