Recuperacions de juny08

Allò que cal repassar segons les avaluacions que heu de recuperar el proper dimarts 10 de juny a les 12:00

1a. avaluació

UNITAT 1: L’Antic Règim. La Il·lustració

 • Conèixer les característiques de la població i la societat estamental europea durant l’Antic Règim, especialment en el segle XVIII.
 • Entendre les característiques de les formes de govern de l’Europa de l’Antic Règim.
 • Conèixer i valorar les aportacions del pensament il·lustrat en la política i societat de l’Antic Règim.

UNITAT 2: Una època de revolucions. L’origen de l’Estat liberal

 • Reconèixer les causes de la Revolució Francesa
 • Descriure l’evolució del procés revolucionari francès

UNITAT 3: La industrialització i el triomf del capitalisme

 • Identificar els factors que van afavorir l’inici de la revolució industrial
 • Descriure les característiques de la revolució industrial

2a. avaluació

UNITAT 5: La dominació europea del món

 • Identificar  i esquematitzar les causes de L’imperialisme
 • Conèixer els diferents sistemes de domini colonial

UNITAT 7: La Primera Guerra Mundial i les seves conseqüències

 • Resumir les causes de  la 1a Guerra Mundial
 • Explicar les fases del conflicte 
 • Fer un anàlisi comparatiu entre el mapa d’Europa de 1914 i el de 1923. .
 • Conèixer els principals tractats de pau
 • Assenyalar i valorar les conseqüències de la guerra

UNITAT 8: La Revolució Russa i l’Estat socialista

 • Explicar el context social i polític de la Rússia de principis de segle XX
 • Indicar les diferències entre el model de la  revolució  de febrer i la d’octubre

3a. avaluació

UNITAT 9: El període d’entreguerres

 • Indicar les causes  del crac de 1929 a la Borsa de Nova York i explicar les seves conseqüències econòmiques, socials i polítiques.
 •  Identificar els trets distintius de la doctrina feixista. Diferenciar l’accés al poder de Mussolini i el de Hitler.

UNITAT 10: La segona guerra mundial

 • Saber identificar les quatre passes donades per Alemanya que van provocar la guerra
 • Resumir els fets més rellevants de les tres fases del conflicte
 • Conèixer les principals conseqüències de la guerra.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *