Arxiu mensual: febrer de 2015

ACTIVITATS PER A TREBALLAR ANGLES I LA MESURA DEL TEMPS

Aquí teniu unes quantes activitats per a treballar els angles i la seva mesura.

Clicant aquí sobre treballareu sobre una pàgina força interessant del temps feta per la Junta d’Andalusia

Els angles i la seva mesura

Graus, minuts i segons

Mesura d’angles

Aquí teniu videos i activitats per a estar més informats i poder anar practicant les activitats.

Aquests tres primers videos estan trets de la sèrie “Erase un vez…”

1er Video sobre els invertors del temps

 

2n Video sobre els inventors del temps

 

3r video sobre els inventors del temps

 

Video del programa “Què, qui, com ” en el que ens explica ‘origen de la mesura del temps en dies, els mesos i per què tenen aquets noms i per què tenen els dies que tenen. És força interessant.

 

El Calendari

 

 

AQUÍ TENIU UNES ACTIVITATS PER A PRACTICAR

 

Practica jugant amb el rellotge (en castellà)

En aquest joc pots practicar en català

CÀLCULS SENZILLS AMB MESURES TEMPORALS

CÁLCULOS CON MEDIDAS TEMPORALES

MOLTS D’AQUESTS RECURSOS ESTAN TRETS DEL bLOG DE L’aULA gALEGA DE RECURSOS.

Per repassar l’aparell circulatori

Recursos per treballar l’aparell circulatori. CS.

Aquí teniu un quadern virtual per a repassar els contigunts i comprovar el que sabeu.

Clicant aquí sobre trobareu una pàgina d’AGREGA en la que us explica amb petits videos tot això:
L´aparell circulatori humá

Òrgans de l´aparell circulatori
La Sang: components
Com el cor impulsa la sang
Com es produeix l’intercanvi de components
Malalties comunes de la sang

Finalment aquí teniu un Jclic per a treballar l’aparell circulatori i l’excretor