Arxiu mensual: febrer de 2011

ACTIVITATS SISÈ SETMANA BLANCA

De logos

Control escrito de castellano, temas 7 y 8:6è A martes 8 y 6è B miércoles 9 de marzo.
Preparar escrito de castellano de unas 10 lineas sobre la escuela (Viquipedia)

Buscar informació sobre El Santuari de Lourdes d’Arenys de Munt per al projecte interdisciplinar de sisè.

Realitzar els problemes de matemàtiques.
Fer dues fitxes (Substàncies nutritives) de dues etiquetes d’aliments.

De gifs animats

ACTIVITATS AMB FRACCIONS

Aquí teniu una pàgina per refrescar els conceptes sobre les fraccions que s’han treballat fins a sisè de primària.

FRACCIONS

A continuació es presenten exercicis avaluatius de mates per tal que practiquis en quin nivell et trobes. Han estat creats gràcies a la web
http://www.thatquiz.com/es/
la qual també pots visitar per realitzar lliurement d’altres.

* Comparar fraccions:

Major que, menor que, igual ( equivalents)… recorda que pots reduir les dues a comú denominador (mcm) per comparar o transformar cada fracció a nombre decimal i així comparar.

* Fracció irreductible:

Pots fer-ho de dues formes, calcula mcd de cada nombre i divideixes cada nombre pel mcd, tindràs la fracció. L’altre forma, descomposa cada nombre i escriu tots els factors, elimina els iguals del numerador amb denominador, et quedarà una fracció.

* Suma fraccions – nivell mínim

* Suma fraccions – nivell mitjà

* Suma fraccions – nivell superior

* Resta i suma

* Multiplicació i divisió

* Repàs de fraccions :

No hi surten les operacions com sumes, restes, multiplicacions i divisions. Es basa pràcticament en reforçar els conceptes inicials de n.mixt, compara fraccions, irreductible, i troba l’element x..