Jornada de presentació d’experiències del programa de formació “L’ús metodològic dels projectes a l’aula de tecnologia”.

Aquesta jornada pretén compartir amb el conjunt del professorat de tecnologia les experiències realitzades en el marc del programa de formació “L’ús metodològic dels projectes a l’aula de tecnologia”.

Durant els cursos 2007-2008 i 2008-2009 s’han dut a terme seminaris d’iniciació i d’aprofundiment a tot el territori amb la participació de professores i professors, que a partir de la reflexió col·lectiva i del treball d’equip han elaborat i experimentat plans d’acció individuals i col·lectius. 

Aquests han estat contrastats a l’aula i se n’ha fet una avaluació per tal de valorar la millora que hom suposa els canvis metodològics en la docència de la tecnologia a l’educació secundària, especialment el treball a partir de projectes.

Aquesta jornada es realitzarà de forma distribuïda a tot el territori amb connexió en temps real de les diferents seus a través de videoconferència. En la trobada hi haurà una part d’intercanvi i presentació a nivell local i una part de connexió encadenada a les altres seus.

La jornada s’organitza amb els instituts de ciències de l’educació de les universitats catalanes.

Per a més informació i fer inscripció

Deixa un comentari