La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha elaborat una llei Integral del Reconeixement a la Identitat i Expressió de Gènere que permetrà als menors transsexuals valencians triar a l’escola el vestuari o el lavabo d’acord amb el gènere sentit. També han exigit que es respecti el nom triat pels menors sense tenir en compte que els hi va ser posat només néixer.

Aquests són només dos dels objectius en l’esborrany de la llei, que ha estat fruit d’una unió entre col·lectius LGBT+ i associacions de famílies amb menors transsexuals. Les escoles valencianes hauran de respectar la imatge física i la roba dels nens trans i també intentar evitar situacions de bullying o

gender-neutral-restroom

(hayunalesbianaenmisopa.com)

assetjament que puguin rebre.

Eva Salvador representant de l’associació Chrysallis explica que un 50 o 60% dels nens transsexuals pateixen en algun moment una situació d’assetjament però, per por a les represàlies, no diuen res a les seves famílies i acaben amb depressió. Amb aquesta llei s’evitarà que el benestar dels menors transsexuals sigui pertorbat, ja que no existeixen lleis estatals que els tinguin en compte.

La Generalitat Valenciana ha dit que el sistema educatiu serà ”un espai respectuós lliure de tota pressió, agressió o discriminació per motius d’identitat de gènere o diversitat sexual”, també s’introduirà un protocol de respecte a aquest col·lectiu de menors.

La llei impulsa un Pla de Convivència i Igualtat perquè no siguin discriminats. Hi haurà unes mesures disciplinàries en el cas que algú discrimini un menor trans. L’Administració autonòmica vigilarà que els continguts educatius ”promoguin el respecte i la protecció del dret a la identitat de gènere”. Proposen que hi hagi una persona en el centre només per coordinar tots els plans de convivència i

logo

(chrysallis.org.es)

les activitats de sensibilització dirigides a tota la comunitat educativa.

Amb l’aprovació d’aquesta llei, la Comunitat Valenciana s’unirà a altres comunitats autònomes espanyoles com Navarra, País Basc, Andalusia, Canàries, Madrid, Catalunya i Extremadura.