Monthly Archives: maig 2008

INFORMACIÓ GENERAL

1.- Calendari
Dies 30 de juny, 1, 2 i 3 de juliol de 2008

2.- Horari

Primera part: de les 9 a les 11 hores
Pausa-cafè: de les 11 a les 11,15 hores
Segona part: de les 11,15 a les 13 hores

3.- Lloc
Al Servei Educatiu de la Noguera i al CAEP Àngel Guimerà de Balaguer

4.- Matrícula

Del 26 de maig al 20 de juny al Servei Educatiu de la Noguera dins l’horari d’atenció al públic (de 9 a 14 h).

També es podrà formalitzar la matrícula enviant al mateix Servei Educatiu, per correu o fax (973 448899), la fitxa d’inscripció adjuntant el resguard de l’ingrés al compte corrent
2100 0012 20 0200512691 de “La Caixa”

Les persones interessades en inscriure’s en algun curs virtual de la FMRP 2008, cal que abans us hagueu matriculat en la nostra Escola d’Estiu. Els cursos virtuals els podeu trobar a:
http://acte.pangea.org/ee2008/

5.- Quota d’inscripció

Socis Grup de Mestres de la Noguera, 20 euros.
No socis, 25 euros.
En els cursos que s’especifiquen caldrà, en matricular-se, abonar el suplement en concepte de materials. Fins que no s’hagi pagat la quota no es formalitzarà la matrícula.

6.- Instruccions

Només podeu triar un curs, ja que cada curs té una durada de 15 hores. Si un curs no té un mínim d’inscrits s’haurà de suspendre i el professorat que s’havia inscrit al mateix, tindrà dret a escollir-ne un altre. Per aquest motiu és necessari, quan feu la inscripció, anotar un curs de reserva.

Serveis

* Servei de Bar
* Espais expositius:
1. BALAGUER educa
2. UN I MOLTS (Figures amb materials de reciclatge) de Palmira Montalban

Activitats a la fresca

Dilluns 30 de juny, a les 20 hores
Visita al barri històric. Vista panoràmica des del campanar de Santa Maria. Lloc de sortida: Ajuntament de Balaguer

Dimarts, 1 de juliol, a les 19 hores
Visita a les Bodegues Costers del Sió.
Lloc i hora de sortida: a les 18,45 h. del Servei Educatiu

Dimecres, 2 de juliol, a les 22 hores
Sopar a la fresca a la terrassa del Servei Educatiu.
Fi de festa sorpresa.
Preu: 12 euros inscrits i acompanyants

Relació de cursos

Curs 1. Estratègies per treballar la convivència i els conflictes a les aules. Grup formador de resolució de conflictes (ICE Lleida)

Curs 2. Treballs manuals per a l’escola.
Carlos Fenoll

Curs 3. Webs dinàmiques: Joomla.
Lluís Palacín i Maria Boladeres

Curs 4. Llegir i escriure, tot un aprenentatge.
Montserrat Cebrián i Mariano Coronas

Curs 5. Sons amb deixalles i objectes quotidians.
Francesc Miralles

Curs 6. Camins de benestar: Kinesiologia educativa – Brain Gym i educació emocional. Anna Ardévol Ribó

Curs 7. Eines informàtiques a nivell d’usuari.
Pere Picoy Serra

PER FULL D’INSCRIPCIÓ ENTREU AQUÍ

CURS 1: ESTRATÈGIA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Estratègies per treballar la convivència i els conflictes a les aules

Formadors
Grup formador de resolució de conflictes (ICE- Lleida):
Consol Lumbierres, Rosa Sol , Griselda Rosell i Ignasi Parra

A qui s’adreça
Professorat en general

Breu descripció
El curs intenta, mitjançant dinàmiques de grup, anàlisi de casos i simulacions, formar al professorat en estratègies de gestió efectives dins de l’aula per saber abordar el mal comportament dels alumnes de la forma menys destructiva possible. Aprendre a fer ús de la mediació com a eina de resolució de conflictes.

Continguts
1. Convivència positiva i prevenció de conflictes: cohesió social i normes de convivència
2. Anàlisi i comprensió del conflicte
3. Eines de gestió dels conflictes: habilitats de pensament, comunicació, expressió d’emocions i sentiments
4. Participació activa i convivència pacífica
5. La mediació com a procés de gestió dels conflictes
6. Implementació del programa comprensiu d’activitats (Guia de mediació escolar)
7. Jocs de dinàmica de grup i simulacions de situacions conflictives com a docents a l’aula
8. Col·laboració activa d’intercanvi d’experiències.
9. Anàlisi de casos
10. Presentació de les darreres investigacions sobre competències docents

Material
USB per part dels assistents per enregistrar determinats continguts.

Observacions
Es combinarà la teoria i la pràctica amb diverses dinàmiques de grup. Es requereix la participació activa dels assistents

CURS 2: TREBALLS MANUALS PER A L’ESCOLA

Formador
Carlos Fenoll Pla

A qui s’adreça
Professorat d’educació infantil i primària

Breu descripció
Durant aquestes jornades explicarem característiques i aplicacions de diferents materials i farem treballs manuals individuals a fi d’agafar idees i mètodes de treball per fer tallers a l’escola durant el curs.

Continguts
– Demostració de diferents materials i les seves aplicacions
– Cada participant farà els seus propis treballs, aprenent tècniques i materials més adequats
– Treballs i realització
– Quins materials no podem utilitzar a l’escola
– Idees per fer manualitats en funció dels recursos que tenim

Tallers de: reciclatge, volum, textures, modelat, tenyits, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi,…

Observacions
Es recomanable dur una bata, una llibreta i un bolígraf per prendre apunts.

Material
Caldrà abonar, en el moment de fer la inscripció, la quantitat de 18 euros en concepte de materials.

CURS 3: WEBS DINÀMIQUES. JOOMLA

Formadors
Lluís Palacín Ortín
Maria Boladeres

A qui s’adreça
Professorat en general

Breu descripció
En aquest curs aprendrem a instal·lar, configurar i administrar un lloc web amb Joomla. Joomla és un sistema de gestió de continguts (CMS) que permet crear llocs web elegants, dinàmics e interactius d’una forma senzilla i automatitzada.

Continguts
– Introducció
– Instal·lació del Joomla
– Utilització del plafó de control
– Administració del component per a contactes
– Administració de plantilles
– Editor de text
– Administració de contingut estàtic
– Administració de mòduls
– Administració de menús
– Seccions i categories
– Administració de components
– Gestió d’usuaris amb Joomla
– Aprofitament de l’eina Joomla per a professors i alumnes

CURS 4: LLEGIR I ESCRIURE, TOT UN APRENENTATGE

Diuen i conten
30 de juny i 1 de juliol

Formadora: Montserrat Cebrián Sabat

A qui s’adreça: Professorat d’educació infantil

Breu descripció
Els contes són la gran porta d’entrada a la literatura. Aquest curs ens permetrà analitzar diversos aspectes dels contes a les aules d’educació infantil (què, com, quan, per què, per a qui, amb què, qui…expliquem contes).

Continguts
Per què els contes són importants en l’educació dels infants (i dels adults)?, l’esquelet d’un conte, criteris per triar-los, narració, aspectes a tenir en compte a l’hora d’explicar-los, fitxa d’identificació d’un conte, programacions, biblioteca d’aula i d’escola.

Jo llegeixo, tu escrius i viceversa
2 i 3 de juliol

Formador: Mariano Coronas Cabrero

A qui s’adreça: Professorat en general

Breu descripció
La lectura i l’escriptura han d’anar plegades, tant en el procés de construcció d’ambdues competències com en el seu posterior desenvolupament. Ens organitzarem en un taller i posarem en pràctica les reflexions i els suggeriments.

Continguts
Biblioteca escolar i protocol d’actuació des d’ella per tal de generar actuacions de sensibilització que involucrin tota l’escola. Llibres que podem llegir en veu alta, que podem recomanar i estratègies d’escriptura. Moments per a la lectura. Selecció de llibres. Escriure des de l’humor. El bloc com a eina de lectura, reflexió i escriptura. Una mirada a la premsa diària.

CURS 5: SONS AMB DEIXALLES I OBJECTES QUOTIDIANS

Formador
Francesc Miralles Moreu

A qui s’adreça
Professorat en general

Breu descripció
Una proposta per descobrir el so que es pot generar amb les deixalles i objectes que normalment van a parar a la brossa.Taller que exercita l’enginy, la capacitat creativa i l’art d’escoltar, tot fent una pausa del batibull en què estem ficats.

Continguts
– Descoberta del so a partir de tubs de tota mena
– Paisatges sonors
– Construcció de sons de diferents animals
– Sons amb aigua
– Percussió i llengüetes amb traca sonora final

Material
Caldrà abonar, en el moment de fer la inscripció, la quantitat de 3 euros en concepte de materials.

CURS 6: KINESIOLOGIA EDUCATIVA

Camins de benestar: Kinesiologia educativa – Brain Gym i educació emocional

Formadora
Anna Ardévol Ribó

A qui s’adreça
Professorat en general

Breu descripció
«El moviment és la clau de l’aprenentatge» diu el Sr. Denisson creador de la Kinesiologia Educativa. Kinesiologia o cinesiologia educativa és una tècnica motriu que facilita la connexió de les diferents àrees cerebrals, és a dir, fer funcionar el cervell de forma integrada (dreta-esquerra, dalt-baix, davant-darrere), i integrada vol dir que aquestes zones s’activen i funcionen al mateix temps. Etimològicament kine vol dir moviment i logia, cognició, per això aquests exercicis també es coneixen amb el nom de brain gym o «gimnàstica del cervell». Els exercicis motrius són fàcils i senzills d’aplicar i es poden incorporar en qualsevol dinàmica familiar, laboral o personal. Es treballa en l’àmbit neuronal connectant les diferents àrees cerebrals, afavorint un treball més global i eficaç; sense esforç ni estrès innecessari el cervell treballa com un tot i beneficia globalment tots els aspectes de la vida de la persona. L’educació emocional té com a objectiu desenvolupar les competències emocionals de la persona, la Kinesiologia és un bon reforç en l’aspecte neurològic.

Continguts
– Kinesiologia Educativa Estructura i funcionament del cervell
– Competències emocionals
– Exercicis pràctics de Kinesiologia
– Exercicis pràctics d’Educació Emocional
– Aplicacions pràctiques a la vida personal i a l’escola
– Bibliografia i centres de referència.

Observacions
És un curs pràctic i participatiu, on es prioritzarà el fer i el sentir més que el contingut, tot i així disposareu de la informació teòrica suficient per entendre la dinàmica dels exercicis i els seus beneficis.

CURS 7: EINES INFORMÀTIQUES NIVELL USUARI

Formador
Pere Picoy Serra

A qui s’adreça
Professorat en general

Breu descripció
Un cop més es presenta, en una nova edició, un ventall d’aplicacions informàtiques que ens donaran resposta a moltes de les inquietuds que se’ns solen presentar habitualment:

què he de fer per compartir amb altres les fotos fetes amb la meva càmera digital?
com puc modificar un document pdf descarregat d’internet?
com puc capturar els vídeos del YouTube?
com puc crear ràpidament un entorn web sense tenir cap coneixement de llenguatge html? …

Continguts
1. Creació d’arxius pdf i conversió a documents word
2. Renombrament i canvi d’atributs de lots de fotos en un sol pas
3. Edició de gifs estàtics i animats
4. Conversió de diferents formats de vídeo a gifs animats
5. Captura de pàgines web completes en una imatge
6. Edició i compartiment de fotos mitjançant àlbums web
7. Descàrrega de vídeos del YouTube en el format desitjat
8. Edició de galeries d’imatges en flash per a web
9. Edició de pàgines web senzilles amb el Word i el PowerPoint
10. Recerca de llocs a Internet per l’allotjament gratuït de la nostra web

Material
Es lliurarà un CD amb els programes utilitzats en aquest taller.

Observacions
No es precisen gaires coneixements informàtics. Podeu portar fotos digitalitzades per compartir a la web.