Monthly Archives: novembre 2007

EXPRESSART

Aquest projecte ofereix recursos per treballar a l’aula, de manera que es pugui dedicar el temps necessari per aprofundir en algunes de les qüestions que només poden ser insinuades en el transcurs d’una visita a les sales. L’obertura cap als centres escolars permet plantejar algunes qüestions sobre l’art contemporani, lligades al contacte directe posterior amb diferents obres que formen part de la Col·lecció MACBA, sabent que no és fàcil trencar els tòpics i que no n’hi ha prou amb proposar-s’ho per accedir a una apreciació sense prejudicis.

Està concebut com un conjunt de propostes didàctiques per realitzar a l’aula amb l’ajuda d’un conjunt de materials (objectes tridimensionals, imatges i textos) allotjats dins una caixa en forma de maleta, que es lliuren en préstec a aquells mestres que ho sol·licitin. L’objectiu principal és que tant els alumnes com els mestres gaudeixin de les obres i puguin establir un diàleg amb elles, partint de la pròpia experiència, estimulant el respecte i l’interès per l’art com a mitjà d’expressió, joc, representació i experimentació. Un altre objectiu del projecte és que els infants prenguin consciència de la seva pròpia capacitat per expressar-se, i que la desenvolupin lliurement, bo i minimitzant imposicions i restriccions, en la mesura del que sigui possible, i animant-los a utilitzar alguns dels elements o procediments que fan servir els artistes.

El projecte consta de dues parts: la primera part es treballa a l’escola amb la caixa, i la segona part és una visita al Museu. Podeu demanar la caixa d’ExpressArt en préstec al Servei Educatiu. La durada recomanada del préstec és d’un mes com a màxim per escola.

Al final de cada préstec el MACBA enviarà a l’escola una enquesta de valoració del recurs.

Pel que fa a la segona part del projecte, la visita al Museu, proposem que els mestres s’adrecin directament al MACBA, per tal de recordar dia i hora.

Per a totes aquestes qüestions, la persona de contacte al MACBA és la Marta Velázquez Tel 934 121 413 o educacio@macba.es

expressart_caixa_big1.jpg

TALLER DE PAPIROFLÈXIA

papiro.jpg El proper dijous 13 de desembre al Servei Educatiu de la Noguera es realitzarà un taller de papiroflèxia a càrrec de Toni Boladeres per conèixer l’art del plegat de paper. Horari: de 17,30 a 19 hores. Aquesta activitat s’organitza conjuntament amb el Grup de Mestres de la Noguera. Inscripcions al Servei Educatiu fins el 12 de desembre