Monthly Archives: maig 2009

INFORMACIÓ GENERAL

1. Calendari

Dies 1, 2 i 3 de juliol de 2009

2. Horari

Primera part: de les 9 a les 11 hores
Pausa-cafè: de les 11 a les 11,30 hores
Segona part: de les 11,30 a les 14 hores

3. Lloc

Al Servei Educatiu de la Noguera i al CAEP Àngel Guimerà de Balaguer

4. Matrícula

De l’1 al 26 de juny.

 Procediment:

 1. S’ha de fer la inscripció telemàtica. Entreu aquí.

 2. També s’ha d’omplir el full d’inscripció i juntament amb el resguard de l’ingrés al compte
corrent 2100 0012 20 0200512691 de “La Caixa” fer-lo arribar al Servei Educatiu ja sigui personalment o per fax (973448899). També es pot realitzar el pagament directament al Servei Educatiu.

 PER A FULL D’INSCRIPCIÓ ENTREU AQUÍ formulari-fitxa-esc-2009.DOC

Les persones interessades en inscriure’s en algun curs virtual de la FMRP 2009, cal que abans us hagueu matriculat en la nostra Escola d’Estiu. Els cursos virtuals els podeu trobar a: http://acte.pangea.org/programa/cursosee2009.pdf/

5. Quota d’inscripció

Socis/sòcies Grup de Mestres de la Noguera, 25 euros.
No socis/sòcies, 35 euros.
Fins que no s’hagi pagat la quota no es formalitzarà la matrícula.

6. Instruccions

Només podeu triar un curs, ja que cada curs té una durada de 15 hores. Si un curs no té un mínim d’inscrits s’haurà d’anul·lar i el professorat que s’havia inscrit al mateix, tindrà dret a escollir-ne un altre. Per aquest motiu és necessari, quan feu la inscripció, anotar un curs de reserva.

 Serveis

* Servei de Bar
* Espais expositius:
1. DIÀLEG ENTRE L’HOME I LA TERRA del Grup de Recerca ALADRELL
2. ELS SECANS VIUS de l’entitat EGRELL

Activitats a la fresca

Dimecres 1 de juliol, a les 22 hores
Cinema a la fresca al Servei Educatiu: pel·lícula còmica (servei de bar amb crispetes)

Dijous 2 de juliol, a les 22 hores
Sopar a la fresca al Servei Educatiu.
Fi de festa sorpresa amb karaoke.
Preu: 12 euros (cal pagar en el moment de la inscripció)

Relació de cursos

Curs 1. Escola inclusiva i aprenentatge cooperatiu. Pere Pujolàs, Jesús Soldevila i Gemma Riera (Universitat de Vic)

Curs 2. Nous enfocaments metodològics i didàctics en l’àrea de llengua anglesa. Geraldine Laboria, Imma Piquer i Montse Costafreda

Curs 3. Competències bàsiques i currículum. Equip ICE de la UdL

Curs 4. El bloc com a eina educativa. Jaume Pedrós i Ramon Bergadà

Curs 5. Presentacions informàtiques: textuals i audiovisuals.
Pere Picoy

Curs 6. Tècniques de relaxació: Artteràpia -Ioga – Risoteràpia. Mª Àngels Herrero, Salut Busqueta, Montse Gasol i Rossend Renyé

Curs 7. Donem veu a les paraules: teatre, contes i poesia.
Josep Joan Carbonell, Sílvia Palazón i Marga Prats

1. ESCOLA INCLUSIVA I APRENENTATGE COOPERATIU

Equip formador:
Pere Pujolàs, Jesús Soldevila i Gemma Riera
(Universitat de Vic)

Objectius:
1. Relacionar educació inclusiva, competències bàsiques i aprenentatge cooperatiu.

2. Conèixer els conceptes fonamentals:estructura de l’activitat, segment d’activitat, grau de cooperativitat i aprenentatge cooperatiu.

3. Conèixer formes pràctiques per organitzar a l’aula el treball i l’aprenentatge dels alumnes de forma cooperativa (Programa CA/AC – ”Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar”- per ensenyar a aprendre en equip).

Continguts:
1. Introducció: Educació inclusiva, aprenentatge cooperatiu i competències bàsiques.

2. Alguns conceptes fonamentals: Estructura de l’activitat, segment d’activitat, grau de
cooperativitat i aprenentatge cooperatiu.

3. Algunes idees pràctiques: el Programa CA/AC.

3.1 Àmbit d’intervenció A: La cohesió del grup
·Algunes dinàmiques de grup per a lacohesió del grup

3.2 Àmbit d’intervenció B: El treball en equip com a recurs
·Estructures i tècniques cooperatives per aprendre els continguts escolars treballant en equip

3.3 Àmbit d’intervenció C: El treball en equip com a contingut
·Eines didàctiques per ensenyar a treballar en equip.

4. Algunes experiències pràctiques a educació infantil i educació primària.

2. NOUS ENFOCAMENTS DIDÀCTICS EN LLENGUA ANGLESA

SESSIÓ 1: 8 Intelligences plus 5 Senses….it all adds up
FORMADORA: Geraldine Laboria

In 1983 Howard Gardner published his theories on Multiple Intelligences and a few years later
Bandler and Grinder cofounders of NLP, produced the evidence that we all learnthrough our 5 senses. Since then most teachers,educationalists and text book writers have accepted that
both Multiple Intelligences and Multi-Sensory Learning areof major importance.
Today’s sessions will deal with each of these theories, looking at the scientific reasoning and evidence behind them. This will be followed by a lot of practical ideas, tips and activities so that teachers can integrate them into their class routines. Working with these two themes will
automatically include other topics such as the need for music and stories, plus ways to teach self-esteem and Emotional and Social Intelligence.

SESSIÓ 2 : Introducció de l’anglès a Educació Infantil
FORMADORA: Imma Piquer

Objectius
1. Conèixer el marc teòric i la normativa vigent pel que fa a la introducció de l’anglès a l’etapa d’Educació Infantil.
2. Afrontar els reptes que suposa per a l’escola fer l’avançament en la introducció de la llengua estrangera: pros i contres.
3. Reflexionar sobre totes les variables a tenir en compte en el disseny d’una proposta
d’introducció de la llengua anglesa al parvulari.
4. Incidir en el: què, qui, quan i com ensenyar i avaluar la llengua estrangera a l’etapa d’Educació Infantil.
5. Conèixer alguns exemples pràctics de propostes desenvolupades a l’aula.
6. Dissenyar propostes aplicables a l’escola de cara a la seva futura implementació.

SESSIÓ 3: Music, Storytelling and Pronunciation games
FORMADORA: Montse Costafreda

Continguts:
1ª part: Music in the clasroom
In this session we will have a look at how we can use music in our lessons to develop different skills: listening, speaking, observation, and socialisation, amongst others, and of how relevant music can be to start developing the soundtrack of our students’ lives.
2ª part: Pronunciation Games with Children
In this session we will talk about how to approach pronunciation in Primary School, by means of a variety of games that will help teachers develop their students’ pronunciation. We will work on sound, stress, intonation, and phonemic symbols in a fun way to demystify the
teaching of this area.
3ª part: Story telling & amp; Readers
What’s the boundary between reading and storytelling? How can we get our Students to read? And how can we take profit from readers? Let’s have a look at different activities we can use to develop our Students’ reading skills, and let’s have fun.

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES I CURRÍCULUM

EQUIP FORMADOR:
Equip ICE de la UdL

DESCRIPCIÓ:

Es fomentarà el debat pedagògic al voltant dels canvis metodològics que comporta la
incorporació del concepte de competència en el currículum de la LOE.
El paper del professorat serà el de dinamitzar la discussió envers el paper cabdal que –
necessàriament- han de jugar els professionals de l’educació si volem que l’anhelat canvi
esdevingui una realitat a les aules.
Des de la participació activa en metodologies centrades en l’aprenentatge, l’anàlisi de
propostes educatives reals i la reflexió al voltant de les actituds proactives al canvi; aprendrem a gestionar «sense estridències» les lògiques angoixes associades als moments de canvi.

 CONTINGUTS:
· Què implica fer de mestre dels nens i nenes del s.XXI? I què no!
· Les pors i angoixes davant del canvi… o potser no és un canvi tan gran?
· L’esdevenir del com. Metodologies centrades en l’aprenentatge de l’alumnat.
· Programar, planificar, fer estratègies? El canvi de programació és merament burocràtic?

4. EL BLOC COM A EINA EDUCATIVA

EQUIP FORMADOR:
Jaume Pedrós i Ramon Bergadà

El principal objectiu del curs és donar suport al procés d’ensenyament i d’aprenentatge a través
dels blocs. El curs té dues parts clarament diferenciades: una tècnica, de creació i gestió d’un bloc i una altra, dedicada a les possibilitats educatives dels blocs.

Objectius:
· Conèixer què és un bloc i les seves possibilitats.
· Saber crear i gestionar un bloc.
· Conèixer diferents tipus de blocs segons la seva funció.
· Orientar sobre les possibilitats educatives dels blocs.
· Utilitzar els blocs com a complement d’altres sistemes de construcció de coneixement.
· Fomentar el treball col·laboratiu.
· Ampliar la competència digital del professorat.

Continguts:
· Introducció als blocs.
· Estructura d’un bloc.
· Serveis de blocs.
· Publicació i administració del bloc.
· Possibilitats educatives dels blocs.
· Exemples d’ús de blocs en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

5. PRESENTACIONS INFORMÀTIQUES: TEXTUALS I AUDIOVISUALS

FORMADOR:
Pere Picoy

CONTINGUTS:
Presentacions amb Acrobat Reader (presentacions de textos).
PowerPoint (presentacions amb text, foto i música).
FotoAngelo i Picasa (presentacions de fotos i blocs fotogràfics per Internet).
Presentacions amb Flash (crear material per millorar els documents powerpoint, …).
Presentacions amb l’Studio (presentacions amb vídeo i penjar els nostres treballs al YouTube).

6. TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ: ARTTERÀPIA, IOGA, RISOTERÀPIA

1ª SESSIÓ: ARTTERÀPIA
FORMADORA: Mª Àngeles Herrero

Descripció

De vegades, la paraula no és suficient. L’artteràpia pot indagar en el coneixement intern de les
persones mitjançant les emocions estètiques i la seva expressió. La pintura, l’escultura, el dibuix i altres disciplines artístiques, fan un paper molt important en la funció terapèutica de l’art.

2ª SESSIÓ: INICIACIÓ A L’IOGA
FORMADORA: Salut Busqueta

Hatta ioga: pràctica d’exercicis dinàmics per descongestionar la columna vertebral i fer que la circulació sanguínia flueixi amb soltura des de les cames fins als peus. Quan acabem comentem les postures i els dubtes.

Pranayama: explicació de la importància de la correcta respiració i exercicis pràctics de respiracions.

Prathyahara: relaxació que intentarà fer-vos arribar a un estat de concentració.

3ª SESSIÓ: RISOTERÀPIA
EQUIP FORMADOR: Montse Gasol i Rossend Renyé

Descripció
Amb els problemes que ens comporta la societat actual, l’estrés, depressió, incomunicació, solitud, pèrdua de memòria, desequilibris energètics i tots els factors que ens desestabilitzen… es necessiten noves tècniques que ens recordin que estem aquí per gaudir, si més no, per tenir millor qualitat de vida.
La teràpia del riure és una disciplina, recomanada pels metges, que produeix múltiples beneficis tant en l’organisme com en la ment.
Riure la vida ens fa viure una millor vida.

7. DONEM VEU A LES PARAULES: TEATRE, CONTES I POESIA

1ª sessió: TEATRE
FORMADOR: Josep Joan Carbonell

 Aquesta sessió té com a objectiu dotar de diversos recursos als mestres que han de muntar
una obra de teatre amb els seus alumnes. La sessió es dividirà en una primera part teòrica i una segona part pràctica. En la part teòrica desgranarem els diversos elements que configuren el muntatge d’una obra de teatre i reflexionarem sobre què s’ha de tenir en compte en la direcció de l’obra. En la part pràctica, ensenyarem diversos exercicis destinats a millorar l’habilitat teatral dels nostres alumnes.

 2ª sessió: NARRACIÓ ORAL I DRAMATITZACIÓ DE CONTES
FORMADORA: Sílvia Palazón

 Curs introductori a l’art del narrador-contacontes. Tots sabem que els narradors utilitzen la mirada, el gest i la paraula. D’això en tenim tots. Tots tenim els recursos que fan falta per a la narració. En aquest curs prendrem consciència de com mirem, escoltarem com sorgeixen les paraules, sentirem com es mou el nostre cos, què diuen les nostres mans i la nostra cara. Però, què expliquem? què narrem? Imatges i emocions. Perquè el contacontes és un constructor de seqüències d’imatges que posa en moviment per a transmetre una història, utilitzant la paraula, el gest i un arxiu personal d’imatges i emocions.

 3ª sessió: LA PARAULA POÈTICA I L’EDUCACIÓ LITERÀRIA I ARTÍSTICA
FORMADORA: Margarida Prats

 Parlarem de la poesia per a infants. Dels seus àmbits, dels suports en què es vehicula. Presentarem pautes d’anàlisi per a poemaris i antologies i aportarem idees per confegir criteris per a la tria bibliogràfica d’obres de poesia per a la biblioteca escolar i per a la tria de corpus de poemes per treballar a l’aula. Confegirem propostes d’activitats per llegir, mirar, dramatitzar poemes. Oferirem la possibilitat de dissenyar projectes en què la poesia contribuexi a la cohesió social de l’alumnat, a la seva educació literària, artística i ètica.