Nova convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge al curs 2018-2019. Els centres interessats disposen d’un mes des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el DOGC per presentar la sol·licitud corresponent d’acord amb les bases reguladores.

RESOLUCIÓ EDU/3044/2018, de 19 de desembre.