Un Webinar és un tipus de conferència, taller o seminari que es transmet per Internet.La característica principal és la interactivitat que es produeix amb els participants.  En el nostre cas, les intervencions del públic es fan via Twitter.
Els Webinars es donen en temps real, amb data i horari específic. Es pot participar des de qualsevol ordinador connectat a Internet.
D’altra banda, aquests esdeveniments són també útils per al networking, és a dir, la connexió entre persones amb interessos similars que poden continuar comunicant-se i col·laborant després d’acabat el Webinar