És necessari que cada participant porti un dispositiu mòbil al seminari, tauleta o smartphone. Diverses activitats que es proposen estan orientades a l’ús d’aquests dispositius.

La majoria de les aplicacions es troben Toolbox que ofereix una descripció, aplicacions i experiències de cada aplicació. Tot seguit destaquem les característiques principals de Toolbox:

Indicacions prèvies per organització dels CRP:

  • És necessari que cada participant porti un dispositiu mòbil al seminari, tauleta o smartphone. Algunes activitats que es proposen estan orientades a l’ús d’aquests dispositius.
  • És interessant que es puguin aportar al seminari experiències d’aula relacionades amb l’aplicació de les TAC a l’ensenyament de les llengües per tal d’enriquir la sessió i afavorir l’intercanvi entre els docents i els centres.

Dinàmica del Seminari

A – Introducció

Informacions diverses sobre aquests seminaris, espais de suport i recursos:

EduHack

El dia 17 de novembre es celebrarà la primera sessió del pilotatge de les propostes didàctiques elaborades en el marc de l’EduHack, del programa mSchools.

Els grups dissenyadors es trobaran amb els centre que volen pilotar les propostes per tal de dissenyar el pilotatge al llarg d’aquest curs. Les propostes dissenyades s’ha elaborat al llarg del curs passat en el marc de la segona edició de l’EduHack, que va començar el dia 18 de novembre de 2017 en la primera jornada d’inici celebrada a quatre seus diferents de forma simultània (Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona).

Retorn d’evidències del treball al centre de la sessió anterior: https://goo.gl/AWZL9M

B – Eix temàtic de la sessió: Aprendre llengües en una societat digital


Obre Aplicació de les TAC a les llengües

Clic sobre la imatge per fer-la gran

Teniu una presentació i una imatge amb informació addicional que us permetrà viatjar per aquesta xarxa de metro per tal de conèixer nous recursos en format web i en format mòbil que posarem al servei de la comunicació del nostre centre educatiu.

Comunicació a tots nivells: del centre o l’aula cap a l’entorn, de l’aula a les altres aules, del docent als seus alumnes, del docent a altres docents, de l’alumnat als seus companys,… Totes les combinacions que siguin possibles.

COM HO FAREM

1 – Ens organitzarem per grups, segons les diferents línies de metro.
2 – Pensem un context, una situació, un destí.
3 – Anirem passant parades i ens aturarem en les que ens interessin. No cal aturar-se a totes, seleccionarem segons els interessos i elaborarem una proposta.
4 – Compartirem amb la resta de companys el que hem après i en quin context/situació hem pensat que el faríem servir, així com un exemple elaborat.
Per recollir els aprenentatges, us proposem una plantilla que compartirem amb tots els assistents a la sessió:
Instruccions per utilitzar la plantilla
A la part superior dreta de la plantilla apareix un quadre amb el text: “Utilitza la plantilla”. Quan feu clic a aquest botó es generarà un document al vostre drive, que podreu editar i anar completant amb els components. Es tracta d’una presentació amb alguns camps definits per escriure els diferents apartats del disseny. Una vegada tingueu el document nou al vostre drive, poseu-li un títol.Per compartir  el document amb els altres participants, obriu el botó “Comparteix” i feu clic a l’opció “Obtén un enllaç que es pugui compartir”. Al quadre de diàleg que apareix a continuació, escolliu “Tothom del domini xtec.cat que tingui l’enllaç pot visualitzar”.

Vídeotutorials
Disposeu d’indicacions pas a pas de les diferents aplicacions a la pàgina Tutorials.

 

5 – Per a fer visibles els aprenentatges i descobriments sorgits a la sessió d’avui del seminari, cal compartir-ho.

Us fem dues propostes per fer una síntesi visual d’allò que us emporteu de la feina feta avui (escolliu-ne una):

  • Elaboració d’una línia del temps amb Sutori que reculli el procés seguit.
  • Compartir les aportacions en un Padlet que cada seminari haurà de crear.

 

Al final de la sessió es recolliran les propostes que es compartiran en aquest FORMULARI.
B – Concreció de tasques a desenvolupar als centres
Us proposem que feu la transferència dels conceptes i activitats desenvolupades a la sessió presencial al professorat del vostre centre:
  • Utilitzeu la presentació Aplicació de les TAC a les llengües  per tenir una visió general
  • Exposeu quina “línia de Metro” heu treballat a la sessió presencial del seminari
  • Mostreu la plantilla  que heu confeccionat
  • Feu, amb les persones del vostre centre (claustre, equip docent…), una dinàmica com la que heu fet al seminari

Per a disposar de les evidències del treball que féssiu als centres, cal que ho compartiu via aquest  FORMULARI

Podeu compartir-ho també amb imatges i text a xarxes socials, especialment a Twitter, amb el hashtag  #SeminarisTAC

Disposeu de tutorials de les aplicacions proposades.