Per aquest curs 2018-2019  els seminaris són:

Seminaris de Coordinació

 • Sessió/Mòdul 1: Gamificació a l’aula
 • Sessió/Mòdul 2: Aprendre llengües en una societat digital
 • Sessió/Mòdul 3: Georeferenciació a l’aula
 • Sessió/Mòdul 4: Laboratori a la butxaca. Les ciències mòbils
 • Sessió/Mòdul 5: Jornada de Presentació d’Experiències

Seminari Inclusió Digital

Els continguts d’aquest seminari giraran al voltant de:

 • Activitats de creació de materials per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat
 • Reflexió sobre la pràctica docent, compartir dubtes i necessitats
 • Coneixement d’eines que siguin útils pel dia a dia de l’aula

Els Seminaris TAC s’emmarquen dins les línies aprovades pel Comitè de Formació del Departament d’Ensenyament .
L’objectiu d’aquesta proposta és sumar i enriquir la feina que ja s’està fent arreu del territori, tot potenciant el treball en xarxa i facilitant des de l’Àrea TAC espais de coordinació i documentació sobre temes específics, ja sigui de forma presencial o bé telemàtica.
Per aquest curs 2018-2019 es proposen els següents objectius:

 • Universalitzar l’accés als Seminaris a tots els centres públics i privats de Catalunya
 • Coordinar les propostes de Seminaris creant sinergies amb altres seminaris de temàtiques similars

Es tracta d’una proposta oberta que vol facilitar suport i recursos per a l’organització i desenvolupament de les sessions dels seminaris de formació que es vehicularan a través d’un espai de comunicació i intercanvi de la Xarxa Docent del professorat de la XTEC, el grup “Seminaris TAC”.

Tipus de seminaris

 • Seminaris de coordinació TAC  (primària i secundària) – STAC
 • Seminaris de coordinació TAC per a primària – STAP
 • Seminaris de coordinació TAC per a secundària – STAS
 • Seminaris de coordinació TAC Telemàtic (primària i secundària) – STAT
 • Seminaris Telemàtics d’Inclusió Digital – STID