Aquesta proposta es va aplicar per primera vegada el curs 2017-2018 i va dirigida al Cicle Superior de Primària i als primers cursos de l’ESO. S’estructura en materials modulars, d’una durada de 12 sessions cada mòdul, on els alumnes han de resoldre reptes al voltant de la programació amb Scratch. Els materials (tant els dels alumnes com els dels professors) són a la vostra disposició en forma de web Nodes per al treball directe o descàrrega i instal·lació a l’espai Nodes de centre.

Curs Scratch: https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria