El Mobile History Map és un projecte de georeferenciació que permet treballar el territori amb tecnologia digital, basat en l’aprenentatge servei per donar a conèixer a la ciutadania el patrimoni natural i cultural de Catalunya. En aquest projecte hi pot participar tot l’alumnat de d’ensenyaments formals i no formals. En el web principal del MHM es troba, tant el registre per accedir a la plataforma, com la interfície i mapa per localitzar els punts ja creats, per crear-ne de nous, o crear escenaris. Com a novetat aquest curs podeu trobar els Jocs de Preguntes, els Jocs de Pistes, i finalment els CaçaTresors, que són jocs on es combinen els dos anteriors.

Informació: http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/mschools/