TÈCNIQUES D’ESTUDI

A cicle superior som conscients de la importància que té estudiar per tal de poder obtenir bons resultats a les diferents assignatures i aprendre les coses de manera significativa.

Un cop a la setmana, des de l’assignatura de tècniques d’estudi, treballem i posem en pràctica tots aquells recursos i estratègies que ens poden servir per aprendre més i millor.

Al llarg del curs treballarem:

 • Com fer una presentació oral? (parts, estructura, suports, …)
 • Lloc d’estudi (importància de les condicions d’estudi, tant espacials com individuals).
 • Lectura eficaç:
  • importància de llegir bé i comprendre el que es llegeix a l’hora de preparar un examen o entendre una lliçó.
  • Estratègies per llegir millor.
 • Inferir i subratllar les idees principals d’un text.
 • Fer esquemes.
 • Resumir.
 • Fer gràfics i taules.

Al llarg del curs anirem penjant els recursos més utilitzats a l’aula per tal de poder treballar-los des de casa.

 

PRESENTACIONS ORALS PENJAT

EM PREPARO PER ESTUDIAR1

EM PREPARO PER ESTUDIAR2

idees principals

EL SUBRATLLAT