Science in English

Un dia a la setmana, seguim la metodologia d’aprenentatge CLIL (Content and Language Integrated Learning) que consisteix en l’aprenentatge d’uns continugts específics fent servir una llengua extrangera. En el nostre cas, aprenem ciències naturals en anglès!