Català

 A l’assignatura de llengua catalana seguim el llibre de Santillana. A més, aquest curs, dos dies a la setmana disposem d’un mestre de reforç a l’aula de manera que imparteixen la classe dos mestres. Això permet dur a terme sessions més dinàmiques i motivadores pels alumnes emprant diferent metodologies de treball proposant activitats interactives, de treball en grup i més manipulatives.

Activitat en grup, dels alumnesde 6è,  per repassar els continguts