Anglès

Per aprendre una llengua estrangera és important treballar-la mitjançant diferents metodologies i, sobretot, posar-la en pràctica de manera activa i significativa. A Cicle Superior fem servir els llibres “Stay Cool” d’Oxford, un material molt complet que té en compte el treball dels diferents aspectes d’una llengua: listenning, writing, reading and speaking, així com les diferents intel·ligències dels alumnes i les competències bàsiques que marca el currículum.

La motivació i interès dels alumnes és clau per a que l’aprenentatge d’aquest idioma tingui lloc. Per aquest motiu, les dinàmiques d’aprenentatge proposades en aquesta assignatura intenten ser variades per atendre a tots i cadascun dels alumnes.

Durant les hores que s’imparteix aquesta assignatura, disposem de “tablets” i de l’aula d’informàtica la qual cosa ens permet dissenyar activitats d’aprenentatge dinàmiques, interactives i en les quals l’alumne te un rol protagonista ja que posa en pràctica els continguts de manera activa. Fem servir recursos com: Kahoot, Quizziz, Powtoon, Plickers .

Fem servir la plataforma CLASSDOJO en la qual els alumnes reben i perden punts en funció del seu paper i compromís amb l’assignatura. Els pares tenen accés al perfil dels seus fills de manera que poden veure el procediment dels mateixos. A més, la mestra va penjant imatges del que es fa a la classe, així com recursos i jocs per a que els alumnes puguin seguir treballant i practicant des de casa.

Aquest any hem iniciat un nou projecte: PEN FRIENDS, que consisteix en la comunicació per carta amb alumnes d’altres països. Concretament, els alumnes de 5è estan en contacte amb infants d’una escola de Canadà, i els alumnes de 6è amb nens i nenes de Califòrnia. Aquest projecte esdevé un impuls i motivació pels alumnes ja que troben un sentit pràctic a l’aprenentatge de l’idioma alhora que estableixen noves amistats i amplien el seu coneixement sobre un altre país i cultura.

Podeu consultar el blog d’anglès per tal de veure els recursos i coses que es van realizant durant el curs.

 

Aplicació de Classdojo

Pen Friends letters