English Day

16th March we celebrated our first “English Day” in our school. It was a day where children played together and did Arts & Crafts. They also listened to a story in English and attended to an Irish Music concert in the afternoon. All in all, it was a great day for all the school community!

El dia 16 de març vam celebrar el primer “English Day” de la nostra escola. Va ser una jornada on els nens van jugar, van fer manualitats, van escoltar un conte en anglès i van sentir un concert de música irlandesa a la tarda. Tot plegat, va ser un gran dia per tota la comunitat educativa!