4-SNAP

SNAP és un llenguatge de programació visual desenvolupat a la Universitat de Califòrnia, Berkeley. El seu objectiu principal és permetre als usuaris crear programes interactius, especialment per ensenyar conceptes bàsics de programació a nens i principiants.

  1. Interfície gràfica: A SNAP, els programes i algoritmes es construeixen arrossegant i deixant anar blocs de funcions i estructures de control en una interfície gràfica. Aquesta interfície fa que la programació sigui més visual i accessible per als principiants.
  2. Blocs: Els blocs són les unitats bàsiques de construcció a SNAP. Cada bloc representa una acció o una estructura de control, com ara bucles, condicionals, operacions matemàtiques, etc. Aquests blocs estan categoritzats i es poden trobar en paletes específiques a la interfície.
  3. Connexions entre blocs: Els blocs es connecten entre sí per formar programes complets. Els blocs tenen connectors que permeten connectar-los a altres blocs, la qual cosa determina el flux d’execució del programa.
  4. Esdeveniments i accions: A SNAP, els programes sovint es basen en esdeveniments. Els esdeveniments poden ser accions de l’usuari, com fer clic en un botó, o esdeveniments de temps, com ara esperar un cert període abans de realitzar una acció. Els blocs d’esdeveniment desencadenen accions quan es produeix un esdeveniment específic.
  5. Personalització: SNAP permet als usuaris crear els seus propis blocs i objectes personalitzats, la qual cosa facilita l’adaptació de l’entorn de programació a diferents necessitats i projectes.

En resum, SNAP és una eina potent per ensenyar programació d’una manera visual i interactiva, la qual cosa el fa ideal per a principiants de totes les edats.

 

En aquest curs hem hagut de fer 3 pràctiques demostratives per tal de demostrar que s’han assolit els conceptes bàsics d’entorn gràfic i programació amb aquest llenguatge.

 

Aquí teniu els 3 programes que he modificat:

 

Programa 1- coet:

 

Programa 2 – Ratpenat:

 

 

Programa 3 – Stop motion:

 

 

 

Go to Top