INTRODUCCIÓ

Benvinguts a la pàgina web dedicada a justificar i donar visibilitat a la feina realitzada en el marc de la formació en robòtica i programació impulsada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, gràcies als fons europeus New Generation.

En aquest espai, tenim l’honor de presentar els objectius i l’impacte de les iniciatives de formació en robòtica i programació, alineades amb els objectius de desenvolupament establerts a nivell europeu. Mitjançant aquesta plataforma, volem destacar el compromís de les institucions catalanes amb l’educació innovadora i amb la preparació dels nostres estudiants per afrontar els reptes del futur.

Explorarem com aquesta iniciativa educa i capacita als nostres estudiants per a abraçar la tecnologia emergent, potenciant les seves habilitats digitals i preparant-los per a un món en constant evolució. A més, examinarem com aquesta formació contribueix a l’objectiu més ampli de fomentar la competitivitat, la innovació i el creixement sostenible dins del marc europeu.

Us convidem a explorar i descobrir el valor i l’impacte transformador de la formació en robòtica i programació, no només per als estudiants, sinó també per a la societat en el seu conjunt. Aquesta és la nostra contribució al futur digital, impulsat per una visió compartida de creixement, inclusió i excel·lència educativa.

Go to Top