5-PROCESSING

Processing és un llenguatge de programació i un entorn de desenvolupament integrat (IDE) utilitzat principalment per a la creació d’imatges, animacions i interaccions visuals. Aquí tens una explicació del funcionament de Processing:

 1. Dibuixar a la pantalla: El codi de Processing està centrat en la creació de formes, línies, colors i textos a la pantalla. El dibuix s’aconsegueix mitjançant crides a funcions com line(), rect(), ellipse(), entre altres, que dibuixen formes geomètriques.
 2. Funció setup(): Aquesta funció s’executa una sola vegada al començament del programa i s’utilitza per inicialitzar paràmetres com la mida de la finestra, el color de fons, etc.
 3. Funció draw(): Aquesta funció s’executa de manera contínua (generalment a una velocitat de fotogrames fixa) després de la funció setup(). S’utilitza per dibuixar i actualitzar elements a la pantalla. És com un bucle que s’executa constantment.
 4. Interacció: Processing permet interactuar amb l’usuari mitjançant la detecció d’events del ratolí, teclat, etc. Es poden controlar les accions de l’usuari mitjançant funcions com mousePressed(), keyPressed(), etc.
 5. Llibreries: Processing disposa d’una gran varietat de llibreries addicionals que amplien les seves capacitats. Aquestes llibreries proporcionen funcionalitats com la manipulació d’imatges, la generació de soroll, la comunicació amb perifèrics, entre altres.
 6. Exportació: Un dels avantatges de Processing és que els programes es poden exportar com a aplicacions independents, pel que es poden compartir i executar en qualsevol ordinador sense necessitat d’instal·lar Processing.

Algunes de les àrees on es pot trobar l’ús de Processing inclouen:

 1. Disseny gràfic i art digital: Molts artistes utilitzen Processing per crear obres visuals interactives, instal·lacions d’art digital i animacions.
 2. Disseny d’experiència d’usuari (UX) i interacció: En el camp del disseny d’interfícies d’usuari, Processing pot ser utilitzat per prototipar i experimentar amb interaccions d’usuari i animacions.
 3. Visualització de dades i gràfics: Processing és popular en el camp de la visualització de dades per crear gràfics interactius, mapes i altres representacions visuals de dades complexes.
 4. Simulació i modelatge: En àrees com la simulació de sistemes físics, el modelatge de comportament o la creació de jocs, Processing pot ser utilitzat per prototipar i desenvolupar models interactius.
 5. Educació i aprenentatge: Processing és una eina popular en l’ensenyament de conceptes de programació i pensament computacional, tant a nivell escolar com universitari, gràcies a la seva interfície visual i accessible.
 6. Instal·lacions interactives i experiències d’art digital: En l’art de l’art digital, instal·lacions interactives i exhibicions de museus, Processing pot ser utilitzat per crear experiències d’art immersives i participatives.

Encara que no és tan omnipresent com altres llenguatges de programació, com Python o JavaScript, Processing ofereix una combinació única de facilitat d’ús, poder gràfic i enfocament en la interactivitat, el que fa que sigui valuós en una varietat de contextos industrials i creatius.

 

Les tasques que hem realitzat en el curs han estat les següents programació:

Activitat 1:

 Activitat 2:
Activitat 3:
Activitat 4:
Go to Top