3-PYTHON

 

PYTHON

Un programa en Python és un conjunt d’instruccions escrites en el llenguatge de programació Python, que s’utilitza per a realitzar tasques específiques. Python és un llenguatge de programació versàtil i fàcil d’aprendre, utilitzat en una àmplia gamma d’àrees com la programació web, la ciència de dades, la intel·ligència artificial, entre altres.

Els programes en Python poden realitzar diverses funcions, com manipular dades, interactuar amb l’usuari, accedir a bases de dades, entre altres. Aquestes instruccions es poden escriure en un fitxer de text amb extensió “.py” i s’executen mitjançant l’intèrpret de Python.

En resum, un programa en Python és una seqüència d’instruccions escrites en aquest llenguatge de programació, dissenyat per aconseguir un objectiu específic.

ACTIVITATS

 

Dels 9 programes proposats havíem d’entregar un mínim de 3. Aquests són els 4 enunciats dels programes que he presentat en referència al tema de programació en Python:

 

Act 3: Realitza un programa que demani l’entrada de 6 nombres i posteriorment els mostri en pantalla ordenadament.

Act 4: Crea un programa que realitzi les accions següents que demani a l’usuari dos nombres, els compari, i indiqui quin és més gran dels dos. (per acomplir l’activitat faràs servir els condicionals).

Act 5: Crea un programa que realitzi un joc de preguntes on l’usuari llegeix a la pantalla la pregunta i pot respondre introduint un valor. El programa ha de realitzar 5 preguntes i ha de mostrar al final el nombre de respostes encertades.

Act 6: Realitza un convertidor d’unitats amb Python. El programa et preguntarà el valor de la temperatura en °C i ens mostrarà l’equivalen en graus Fahrenheit i Kelvin.

Go to Top