Experiències del treball amb bee-bots

Diferents experiències del treball amb les bee-bots, a l’espai de construccions i robòtica que realitzem a l’escola Carme Auguet de Girona:

En Said fa el recorregut del seu nom, lletra a lletra.
[youtube width=”300″ height=”200″]https://youtu.be/G9iJa1X19hs[/youtube]

Adam de P5 va a les diferents lletres del seu nom, d’un sol recorregut.
[vimeo width=”300″ height=”200″]https://vimeo.com/128713310[/vimeo]

La Mar de P5. Pensa on vol arribar, indica el recorregut i quan ho ha explicat, li posen barreres, dificultats, algoritmes, per tant ha de pensar un nou recorregut. Important: posar barreres, però s’ha de deixar arribar al destí.
[vimeo width=”300″ height=”200″]https://vimeo.com/120866001[/vimeo]

Recorregut a cegues!
Creen amb peces de construccions un recorregut per després fer passar a la bee-bot, i comprovar si ho han preparat bé. També cal donar les ordres correctament fins al garatge improvisat.
[vimeo width=”300″ height=”200″]https://vimeo.com/128820164[/vimeo]

Creem fitxes
A final de curs, com a cloenda tenien una fitxa per fer un recorregut en una quadrícula com la que tenim per les bee-bots. Van pintar, retallar i posar els elements que volien i a on volien. Totes les fitxes eren diferents i explicaven el perquè ho havien colocat allí…
[vimeo width=”300″ height=”200″]https://vimeo.com/129689270[/vimeo]

Un primer contacte amb les bee-bots

Escola el Bosc de la Pabordia
Educació infantil

En grups de 12 alumnes. Primer deixem que juguin i experimentin amb les abelles. En un segon moment els posem la plantilla amb fotografies d’aliments. Els demanem que vagin a un aliment determinat. A la segona ronda ells diuen a on volen anar i quin recorregut farà l’abella. Han d’assenyalar el camí amb el dit.
b7009126@xtec.cat