Un primer contacte amb les bee-bots

Escola el Bosc de la Pabordia
Educació infantil

En grups de 12 alumnes. Primer deixem que juguin i experimentin amb les abelles. En un segon moment els posem la plantilla amb fotografies d’aliments. Els demanem que vagin a un aliment determinat. A la segona ronda ells diuen a on volen anar i quin recorregut farà l’abella. Han d’assenyalar el camí amb el dit.
b7009126@xtec.cat