Pensament computacional

pensamentcomputacional

 

Què és el pensament computacional?
http://programamos.es/que-es-el-pensamiento-computacional/
L’any 2006 Jeannette Wing va publicar l’article Computational thinking en què defensava que aquesta nova competència hauria de ser inclosa en la formació de tots els nens i nenes, ja que representa un ingredient vital de l’aprenentatge de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques. Però, què és el pensament computacional? 

Programación en la Educación Escolar
http://www.eduteka.org/modulos/9
S’han un conjunt de competències que nens i joves han d’adquirir durant el procés educatiu com ara pensament algorítmic, creativitat i destresa per solucionar problemes. Programar constitueix excel·lent alternativa per atendre aquesta necessitat, si s’enfoca en desenvolupar aquestes capacitats i no en formar programadors. En aquesta apartat es recullen tots els materials i recursos publicats a Eduteka fins ara sobre el tema.

Per què és important que els nens aprenguin a programar?
http://codelearn.cat/per-que-es-important-que-els-nens-aprenguin-a-programar/
Mètode codelearn que a més de treballar la programació i el pensament computacional permet reforçar i potenciar l’anglès i les matemàtiques ja que aquestes dues matèries estan estretament relacionades amb la programació.

Herramienta para analizar problemas
http://www.eduteka.org/analisisproblemas.php
Eina per aprendre i desenvolupar l’habilitat per analitzar problemes. Aquesta eina té dues versions: una simplificada per treballar al cicle inicial i una altra, completa, per a alumnes del cicle mitjà endavant.

Aprenentatge visual
http://www.eduteka.org/modulos/4/
Les tècniques d’Aprenentatge Visual (formes gràfiques de treballar amb idees i de presentar informació) ensenyen als estudiants a aclarir el seu pensament, a processar, organitzar i prioritzar nova informació. Els diagrames visuals revelen patrons, interrelacions i interdependències a més d’estimular el pensament creatiu.

2 comentaris a “Pensament computacional

  1. Retroenllaç: Pensament Computacional | Pearltrees

  2. Retroenllaç: Pensament computacional | Pearltrees

Els comentaris estan tancats.