APP Inventor

appinventor

Què és?
http://appinventor.mit.edu/explore/
APP Inventor és una aplicació de Google Labs per crear aplicacions de programari per al sistema operatiu Android. De forma visual i a partir d’un conjunt d’eines bàsiques, l’usuari pot anar enllaçant una sèrie de blocs per crear l’aplicació. El sistema és gratuït i es pot descarregar fàcilment de la web. Les aplicacions fruit d’App Inventor estan limitades per la seva simplicitat, encara que permeten cobrir un gran nombre de necessitats bàsiques en un dispositiu mòbil.

Per començar a treballar amb APP Inventor
http://agora.xtec.cat/formacio/form004/moodle/course/view.php?id=2&section=13

Proposta de la XTEC per conèixer el funcionament i les possibilitats d’APP Inventor. Es proposen una sèrie de materials, tant escrits com en forma de videotutorials per ajudar a fer les primeres passes. Les activitats a realitzar són molt simples i estan molt guiades, però donen pautes per poder desenvolupar posteriorment la vostra app.